ปัจจุบันในโลกของธุรกิจ นับว่าเป็นยุคที่มีข้อมูลอย่างมหาศาล หรือที่เรียกกันว่า Big Data ซึ่งเป็นยุคที่นำข้อมูลมาใช้ในแวดวงธุรกิจให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ใครก็ตามที่นำข้อมูลมาใช้ ตีแผ่ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการเดินหน้า ถือว่าสามารถก้าวนำคู่แข่งได้ไกลเลยทีเดียว เมื่อความต้องการของข้อมูลนั้นมีมากขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มาจัดการ วิเคราะห์ และตีความกันมากขึ้น เลยทำให้เกิดอาชีพที่สำคัญ 3 อาชีพและเป็นอาชีพที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ได้แก่ Data Engineer, Data Scientist, และ Data Analyst ซึ่งทั้ง 3 อาชีพนี้ล้วนมีความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลมาก โดยแต่ในแต่ละอาชีพนั้นย่อมมีข้อแตกต่างกันไป เราลองมาทำความรู้จักในแต่ละอาชีพกันดีกว่า

มารู้จัก 3 อาชีพสำคัญในยุค Big Data กันเถอะ

1. Data Engineer

Data Engineer เป็นอาชีพที่คอยจัดระเบียบข้อมูลและแยกไปตามหมวดหมู่ วางแผนโครงสร้างการใช้งานและทำให้ข้อมูลทั้งหมดนั้นเชื่อมกัน ตลอดจนทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพื่อส่งต่อให้กับ Data Scientist วิเคราะห์ต่อไป อย่างไรก็ตาม Data Scientist ต้องมีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม สถิติ และมีความเข้าใจในเรื่องของ Big Data ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SQL, NoSQL, Python, Hadoop เป็นต้น

มารู้จัก 3 อาชีพสำคัญในยุค Big Data กันเถอะ

2. Data Scientist 

อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า Data Scientist คือ คนที่นำข้อมูลต่อจาก Data Engineer เพื่อมาวิเคราะห์ทางสถิติและต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมอีกด้วย ซึ่งการทำงานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลของ Data Scientist นั้น ต้องทำงานร่วมกับ Data Analyst เนื่องจากขอบเขตการทำงานมีความคล้ายคลึงกัน คือ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับข้อมูล

มารู้จัก 3 อาชีพสำคัญในยุค Big Data กันเถอะ

3. Data Analyst

Data Analyst มีหน้าค่อนข้างคล้ายกับ Data Scientist คือ นำข้อมูลที่ได้จาก Data Engineer มาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ แต่ Data Analyst นั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจมากกว่า โดยการในการวิเคราะห์นั้นจะใช้หลักสถิติหรือความรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจ ซึ่ง Data Analyst ต้องมีความสามารถใช้โปรแกรมสถิติได้ตลอดจนสามารถสื่อสารได้อย่างดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม Data Engineer และ Data Analyst เป็นที่ต้องการไม่มากเท่า Data Scientist เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากที่จะบุคลากรที่เข้าใจทั้งวิชาคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และสามารถสื่อสารได้ดีอีกด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีความสามารถในด้านเลขหรือทักษะคอมพิวเตอร์ต่างๆ มักไม่ชอบการสื่อสารหรือพบปะกับผู้คนหรือเข้าใจในธุรกิจเท่าไหร่นัก ซึ่งคุณสมบัติที่มีเพียบพร้อมอย่าง Data Scientist นั้น มีน้อยมากและส่วนใหญ่จะถูกหลายๆบริษัทแย่งชิงกัน หรือต้องใช้เวลานานในการที่จะทำให้ Data Scientist เหล่านั้นเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์แนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้ องค์กรสามารถสร้างบุคลากรที่มีอยู่ที่สามารถเขียนโปรแกรม และเข้าใจเรื่องสถิติมาทำงานร่วมกับคนที่สามารถเข้าใจในธุรกิจและสามารถสื่อสารได้อย่างดี หากพูดรวมๆ คือ การนำ Data Engineer และ Data Analyst มาทำงานร่วมกันนั้นเอง ซึ่งเป็นการนำจุดเด่นและความสามารถของทั้งสองมาใช้ในแวดวงธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะได้มาซึ่งทีมงานคุณภาพตามที่องค์กรได้คาดหวังไว้

ปัจจุบันในประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรในสายอาชีพนี้สูงมาก แต่ใช่ว่าอาชีพสายงานนี้สามารถหาบุคลากรได้ง่าย เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์มาแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทได้ตั้งไว้ จึงทำให้เงินเดือนในสายอาชีพนี้ค่อนข้างสูงมาก และในบางบริษัทรับเด็กจบใหม่มาปั้น และอบรมสอนงาน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าดีในการสร้างบุคลากรให้โตกับเราไปเรื่อยๆ

หากคุณเป็นคนชอบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วละก็ ธุรกิจ 3 อาชีพนี้ถือว่าตอบโจทย์และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเลยทีเดียว

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่