การทำงานเป็นทีม จัดว่าเป็นอีกรูปแบบของการทำงานที่หลายๆคนวาดฝันไว้ เนื่องจากจะได้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมามีประสิทธิภาพดีกว่า และมักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงทำให้องค์กรที่ทำงานเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนทำให้ผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ คุณอาจจะมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือน ไม่ก็เลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้นพร้อมๆกันทั้งทีม อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์มีเคล็ด(ไม่) ลับ ของการทำงานเป็นทีม ทำงานเป็นทีมสำคัญ และมีประสิทธิภาพอย่างไร ดังนี้

  1. เข้าใจการทำงานของตน และผู้อื่น

ปัจจัยแรกที่ของการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพนั้น คือ เราต้องเข้าใจการทำงานของตนเอง และผู้อื่น เพราะต้องรวมตัวกัน และมีความเข้าใจในแต่ละฝ่าย ตลอดจนอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกด้วย หากเข้าในจุดนี้ ก็สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพอีกด้วย

  1. ตั้งเป้าหมายร่วมกัน

เมื่อทำงานเป็นทีมแล้ว ต้องมีการวางแผนวางโครงสร้าง และวัตถุประสงค์ด้วยกัน เพื่อจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน และเพื่อให้งานบรรลุได้ตามที่ทีมงามได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมาย หรือกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนั้น ต้องระบุขอบเขตงานของแต่ละคนให้ชัดเจน และควรมีเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง

  1. มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสนับสนุนกันและกัน

การทำงานเป็นทีมให้มีปะสิทธิภาพและมีความสุข พนักงานทุกคนในทีมควรมีการพูดคุยเปิดใจ ตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องของงาน หากมีความคิดใหม่ ก็สามารถเสนอแนะกันได้ แต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันก็สามารถพูดตรงไปตรงมา หากความคิดเห็นนั้นเห็นพ้องต้องกัน ก็สามารถนำไปใช้ในทีมได้ แต่หากความคิดเห็นไม่ลงตัวก็สามารถปรับและแก้ไขจุดบกพร่องได้

  1. สร้างทีมด้วยจุดเด่นของแต่ละคน

คนเป็นหัวหน้าควรหาจุดเด่นของพนักงานแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงาน หรือทัศนคติต่างๆ เพื่อประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้ยังช่วยในการมีส่วนร่วม และลดความผิดพลาดของงานแต่ละคนด้วยเช่นกัน

  1. สานสัมพันธ์ และเพิ่มความสนิทสนม

ในแต่ละองค์กร ฝ่ายบุคคลควรมีกิจกรรม หรือนโยบายเพื่อละลายพฤติกรรมของพนักกงานด้วยกัน โดยการไปเที่ยว จัดกิจกรรมนอกสถานที่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานไปด้วยกัน เพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ และเพิ่มความสนิทสนมในหมู่พนักงานอีกด้วย เมื่อพนักงานมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะช่วยให้ทำงานด้วยกันอย่างราบรื่น ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ควรจัดทุกปี ปีละ 1-2 ครั้ง เพราะจะช่วยในการทำงานเป็นทีมแล้วยังสามารถลดภาระความเครีดจากการทำงานได้ดีอีกด้วย

  1. มีความเป็นผู้นำที่ดี และผู้ตามที่มีวินัย

พนักงานในทีมที่ทำงานเป็นทีมได้ดี มักต้องมีผู้นำที่ดี และผู้ตามที่มีวินัยอีกด้วย ซึ่งคำว่า ผู้นำที่ดี นั้นหมายความว่า ไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าอย่างเดียว แต่ต้องมีความมั่นใจ เด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ในณะเดียวกัน ผู้นำที่ดีควรเป็นผู้ตามบ้างในบางเวลา เปิดกว้างยอมรับ ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงเพื่อให้สมาชิกในทีม ได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ข้อดีของการทำงานเป็นทีม คือ การที่พนักงานแต่ละคนมีความสามารถหรือจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป เช่น ทักษะด้านคอนพิวเตอร์ ทักษะด้านการบัญชี ทักษะด้านโปรแกรม และทักษะอื่นๆ เป็นต้น จึงสามารถทำให้ทีมมีความสมบูรณ์ และครบในทุกด้าน นอกจากนี้ การทำงานเป็นยังสามารถช่วยอุดช่องโหว่ของพนักงานแต่ละคนได้ และสามารถทำให้การทำงานเป็นทีมมีความสุข และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่