ตั้งแต่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานด้านสายไอทีเป็นที่ต้องการและนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลให้คนหางานจำนวนมากต่างมองหางานสายไอทีที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง เนื่องจากงานสายไอทีเป็นสายงานที่มีฐานงานค่อนข้างที่จะกว้างขวาง และเปิดรับในหลายระดับความสามารถ จึงเป็นสายงานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงอีกด้วย วันนี้ทาง JobCute ก็เลยจะพาเพื่อน ๆ ไปแนะนำกับอาชีพในสายงานไอที ที่กำลังฮิตและเป็นที่ต้องการในตอนนี้ จะมีสายงานด้านไหนบ้างนั้น เราไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

“ไอที” สายงานอะไรบ้างที่เนื้อหอมที่สุดในปี 2020

1. นักพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ (Application Developer) เมื่อปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีกันมากขึ้น นับตั้งแต่ลืมตาขึ้นจนหลับตาเข้านอนเลยก็ว่าได้ จึงทำให้สายงานนี้เป็นอาชีพที่เติบโตมากถึง 28% และเป็นสายอาชีพที่ทำรายได้ค่อนข้างมากถึง 100,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานไทยเองยังคงขาดแคลนสายงานนี้อยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้คนที่จบสายไอทีด้านอื่น ๆ ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสายงานที่หลายหน่วยงานต้องการร่วมงาน เพื่อปรับปรุงและบริการธุรกิจของตัวเองให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

“ไอที” สายงานอะไรบ้างที่เนื้อหอมที่สุดในปี 2020

2. UI Developer หรือ UX Developer สายงานนี้มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไป โดย UI Developer มีรูปแบบการทำงานที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาออกแบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเกมส์ต่าง ๆ ให้ดูดีสวยงาม และใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น UX Developer มีหน้าที่ในการวางแผนและจัดการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน และสามารถวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ อีกด้วย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แก่องค์กร โดยสายงานด้านนี้ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเกต สรุปผล และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ต้องเข้าใจในสินค้าหรือธุรกิจนั้น ๆ อีกด้วย ซึ่งทั้งสองสายงานนี้ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้สินค้าที่ออกมาตอบโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสายงานนี้ มีอัตราเงินเดือนที่สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว

“ไอที” สายงานอะไรบ้างที่เนื้อหอมที่สุดในปี 2020

3. นักทดสอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software Tester) คือ ผู้ที่วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ทดสอบ และประเมินผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ว่าสามารถทำงานได้อย่างตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ ต่อไป โดยสายงานนี้หากมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสื่อสารที่ดีแล้ว ก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นถึงหัวหน้าฝ่าย ตลอดจนระดับผู้จัดการระดับต่าง ๆ ได้อีกด้วย ในส่วนของอัตราเงินเดือนในด้านสายงานนี้ จะได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความชำนาญ โดยอัตราค่าตอบแทนในระดับการเริ่มต้นทำงานอยู่ที่ 15,000-20,000 บาทต่อเดือน ตลอดจนได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและโบนัสที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับองค์กรนั้น ๆ อีกด้วย

“ไอที” สายงานอะไรบ้างที่เนื้อหอมที่สุดในปี 2020

4. นักพัฒนาระบบ (Web Programmer / Developer) มีขอบเขตและหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานกราฟิก การออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเขียนโค้ดต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการใช้งาน นับว่างานไอทีตำแหน่งนี้ เปรียบเสมือนคนสร้างบ้าน หรือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาระบบองค์กรเลยก็ว่าได้ ซึ่งผู้สมัครในตำแหน่งงานนี้ต้องมีความสามารถในการเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์อย่าง ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS และ Android เป็นต้น ในส่วนของเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อเดือนสำหรับเด็กจบใหม่ และหากมีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ก็สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็น Junior Developer โดยเงินเดือนจะอยู่ที่ 40,000-60,000 บาทต่อเดือน และสามารถพัฒนาความสามารถเรื่อย ๆ ไปจนถึงระดับ Senior Developer ที่มีอัตราเงินเดือนที่ 60,000 – 80,000 บาทต่อเดือน ตลอดจนเลื่อนขั้นเป็นระดับ Leader, Manager, Co-Founder และ C-Level ต่าง ๆ ได้ โดยมีเงินเดือนสูงถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว

“ไอที” สายงานอะไรบ้างที่เนื้อหอมที่สุดในปี 2020

5. งานบริหารจัดการโครงการ (Project Management) มีหน้าที่ในการ บริหารจัดการโครงการ เวลา ทรัพยากรที่มีไม่ว่าจะเป็นคน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ องค์ความรู้ของทีม เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสายงานนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มผู้บริหาร ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ความสามารถด้านการวางแผนและการบริหารโครงการที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ซึ่งหากผู้สมัครคนไหนมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป อาจมีรายได้สูงถึง 400,000 บาทเลยทีเดียว

เป็นอย่างไรบ้างคะกับ 5 อันดับงานสายไอทีที่มาแรงที่สุด และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี 2020 ซึ่งคนที่ทำงานในสายนี้ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้าน Hard Skill และ Soft Skill เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพไอทีนี้

 

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่