มารู้จักวิธีรับมือและการทำงานร่วมกันแบบไม่ต้องทะเลาะกัน

ในทุกองค์กรหรือบริษัทนั้นจะต้องมีคนทำงานที่มากหน้าหลายตา หลายวัยและหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันและเชื่อว่าใครหลายคนคงเคยประสบปัญหาในการทำงานกับคนต่างวัยอย่างแน่นอน แต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ วันนี้ JobCute ได้นำเคล็ดลับที่จะไว้รับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างมืออาชีพมาฝากกันคะ

อันดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ในออฟฟิศหนึ่งประกอบไปด้วยพนักงานที่มีอายุต่างกัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิด และทัศนคติในด้านต่างๆ เราสามารถแบ่งเพื่อนร่วมงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามช่วงวัยของแต่ละคน ได้ดังนี้

มารู้จักวิธีรับมือและการทำงานร่วมกันแบบไม่ต้องทะเลาะกัน
มารู้จักวิธีรับมือและการทำงานร่วมกันแบบไม่ต้องทะเลาะกัน

เบบี้บูมเมอร์

ลักษณะนิสัย : ชาวเบบี้บูมเมอร์ คือ คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489 ถึง 2507 คนเหล่านี้ เติบโตมาในยุคที่เต็มไปด้วยโอกาส และความเจริญก้าวหน้า จึงเป็นคนมองโลกในแง่ดี พวกเขามีชีวิตเพื่อการทำงาน อดทนสูง สู้งาน ให้ความสำคัญกับงานเหนือสิ่งอื่นใดและเป็นกลุ่มคนที่พยายามคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองเป็นตัวของตัวเองสูง ทำงานเป็นทีมและยึดถือความเห็นของคนส่วนใหญ่

วิธีรับมือ

  • เคารพประสบการณ์ เมื่อเปรียบเทียบจากอายุ คนยุคเบบี้บูมเมอร์ เป็นผู้มีอาวุโสที่สุดในออฟฟิศ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ ย่อมผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเพื่อนร่วมงานในวัยอื่นๆ ดังนั้น หากต้องร่วมงานกับคนเจนนี้ คุณควรเคารพประสบการณ์ของพวกเขา กล่าวคือ ต้องให้โอกาสคนเหล่านี้แสดงความสามารถและความคิดเห็นอย่างเต็มที่
  • จริงจังกับการทำงาน คนเจนนี้เป็นคนมุ่งมั่น และตั้งใจทำงานมาก ดังนั้น พวกเขาย่อมคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานมีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับตน และมีมาตรฐานในการทำงานที่ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรทำงานแบบขอไปที หรือขายผ้าเอาหน้ารอด เพราะคนในยุคนี้ไม่ปลื้มอย่างมากทีเดียว
  • รู้จักขอบเขต คนเจนนี้ เป็นประเภทยึดถือลำดับอาวุโส เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเก่งกาจมาจากที่ไหน ก็อย่าคิดไปปีนเกลียวหรือแสดงท่าทีโอหังเชียวล่ะ การอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้ใหญ่ถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำที่สุด

เจเนอเรชั่น เอ็กซ์

ลักษณะนิสัย : ชาวเจเนอเรชั่น เอ็กซ์คือคนที่เกิดในช่วงพ.ศ. 2508 ถึง 2522 ซึ่งเป็นยุคที่โลกมั่งคั่งแล้ว เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงและผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านได้ทั้งคู่ คนเจนเอ็กซ์จึงโหยหาความรัก ความอบอุ่นจากคนในครอบครัว และไม่ได้มองว่างานคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต แต่ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัวจึงไม่ชอบทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นคนหัวแข็งและเลือกทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้องโดยใช้เหตุผล และไม่ค่อยให้ความเคารพกับผู้อาวุโสหรือผู้นำเท่ากับคนในยุคก่อน ทั้งยังไม่ชอบทำงานแบบมีระเบียบขั้นตอน เพราะเห็นว่ายุ่งยากและเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์

วิธีรับมือ

  • ให้ความเป็นกันเอง อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่ชอบพิธีรีตอง จึงควรปรับสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไม่ตึงจนเกินไป
  • ไม่เอาความอาวุโสมาข่ม ชาวเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มักให้ความสำคัญกับความสามารถมากกว่าอายุ เพราะฉะนั้น หากทำงานกับคนเจนนี้ ต้องไม่เอาเรื่องอายุมาเป็นข้อต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความเคารพนับถือ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่า คุณมีศักยภาพมากพอ ที่จะทำให้พวกเขายอมรับคุณได้
  • ให้ความสำคัญกับทีมเวิร์ค หากจะกล่าวไปแล้ว คนเจนเอ็กซ์ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อนร่วมงานจึงเป็นทั้งแรงผลักดัน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจว่าคนเจนเอ็กซ์จะอยู่หรือลาออกจากงาน

เจเนอเรชั่น วาย

ลักษณะนิสัย : ชาวเจเนอเรชั่นวาย คือ คนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2523 ถึง 2540 คนเหล่านี้เกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และค่านิยมที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ เนื่องจากพวกเขาเติบโตมา ในยุคสมัยที่โลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ผนวกกับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่เป็นอย่างดี ทำให้คนเหล่านี้มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นพวกวัตถุนิยม ข้อดีของคนเจเนอเรชั่นวาย คือ เป็นคนเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการปรับตัว และมีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงานว่าทุกอย่างเป็นไปได้ และพร้อมทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จที่ตนมุ่งหวังไว้

วิธีรับมือ

  • วางเป้าหมายที่ชัดเจน คนเจนวาย เป็นคนที่พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า และจะมีความสุขมาก หากตนทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น หากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจน พวกเขาก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ และอาจลุกลามจนประสบความล้มเหลว ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้ถึงกับหมดอาลัยตายอยากในชีวิต และรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองอีก
  • ให้ความรู้อย่างเต็มที่ คนเจนวายมักมองว่าการทำงานคือการเรียนรู้นอกรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน จึงควรวางตัวเป็นผู้ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และคำปรึกษามิเช่นนั้น ทัศนคติและมุมมองของคนเหล่านี้ ที่มีต่อคุณอาจเปลี่ยนไป เพราะเห็นว่าคุณไม่มีความรู้ ความสามารถพอ ที่จะเป็นถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเขาได้
  • เคารพความเป็นส่วนตัว หากคุณต้องการให้คนในเจเนอเรชั่นวายทำงานอย่างเต็มความสามารถ คุณจะต้องไม่บังคับให้พวกเขาทำงานเป็นทีม แต่จะต้องมอบหมายงานที่พวกเขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ

คราวนี้ไม่ว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันคนเจนไหนก็คงจะไม่หวั่นอีกต่อไปใช่มั้ยค่ะ ถึงอย่างไรเราก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะที่จะต้องทำงานร่วมกันกับคนทุก ๆ วัย การปรับตัวเข้าหากันต่างหากที่จะช่วยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่