Pilot อาชีพนักบิน ที่หลายคนฝัน

หลายคนคงจะใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนักบินกันอย่างแน่นอน เพราะอย่างที่รู้กันว่าอาชีพนักบินนั้นมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงและได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ มากมายทั่วโลก สำหรับวันนี้ JobCute จะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้กันว่าเขามีเป้าหมายหรือต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้เป็นนักบิน

เป้าหมายของอาชีพนักบิน

จะเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคจำนวนมากและได้รับความสะดวกสบายในเวลาเดียวกัน โดยมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้บริโภค เกิดขึ้นระหว่างทำการบินด้วย

สิ่งที่อาชีพนักบินต้องทำ

 • บังคับอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ หรือสินค้า
 • ควบคุมอากาศยานซึ่งทำการบินในเที่ยวบินตามตาราง หรือในเที่ยวบินเช่าเหมา
 • ศึกษาสภาพอากาศ ณ สนามบิน , เส้นทางบิน บรรยายสรุปแก่ลูกเรือ
 • เฝ้าตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องวัดที่ใช้ควบคุมอากาศยาน
 • ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการบินและควบคุมเส้นทางบิน
 • อาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน) ซึ่งรับผิดชอบลูกเรือทั้งหมด หรือเป็นนักบินผู้ช่วย ซึ่งทำการบินภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน)

ลักษณะของงานที่ทำ

 • ขับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ หรือสินค้า
 • ควบคุมอากาศยานให้อยู่ในเส้นทาง ซึ่งทำการบินประจำหรือในเที่ยวบินเช่าเหมา
 • สังเกตเครื่องวัดมิเตอร์ และเครื่องวัดประกอบการบินอื่น ๆ ที่ใช้ควบคุมอากาศยาน
 • ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ใช้เครื่องช่วยในการเดินอากาศสำหรับควบคุมเส้นทางบินของอากาศยาน
 • อาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน และรับผิดชอบในลูกเรือทั้งหมดหรือเป็นนักบินผู้ช่วยและอาจทำการบินภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมอากาศยาน

ช่วงเวลาการทำงาน

เราจะจัดให้มีการวางแผนการบินของเราในหลาย ๆ ประเทศและในเวลาต่อมาการเดินทางในเที่ยวบินก็จะขึ้นอยู่กับประเทศและต้นทุนของบริษัท ดังนั้นในการบินไปบางประเทศก็อาจจะต้องบินเที่ยงคืนบางประเทศบินตีสี่ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละเดือนของนักบินก็จะมีกำหนดไว้โดยกฎหมายว่าต้องบินไม่เกินกี่ชั่วโมง

ทักษะความสามารถที่ต้องใช้

ในด้านของลักษณะนิสัยที่ควรจะได้รับการบอกกล่าวที่มีความแม่นยำมากในช่วงเวลาอันสั้น แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างน่าประหลาดใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นมาก็ตามที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ในขณะนั้น

ส่วนในด้านความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก็คือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพราะจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมการเดินทางทางอากาศเราก็ต้องติดต่อสื่อสารด้วยภาษากลางของโลก ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษ ในส่วนของความรู้เพิ่มเติมก็คือความรู้เกี่ยวกับการบิน (ไม่มีสอนในมหาลัยทั่วไปหากไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบินโดยเฉพาะ) เช่นการทำงานของมาตรฐานหลักสภาพอากาศการรับรู้ชนิดของลมและเมฆ เป็นต้น

คุณค่าผลตอบแทนของอาชีพ

เราจะได้รับความปลอดภัยและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการบินไปในสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละเที่ยวบิน ด้วยสังคมของเราเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการส่งต่อความปลอดภัยและเวลาและทำให้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เร็วขึ้นมาก ผลตอบแทนของอาชีพนี้ก็จะค่อนข้างสูงในระดับที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสบาย ๆ

ข้อเสียหรือผลที่มีต่อตัวผู้ประกอบอาชีพงานบริการด้านการดูแลสุขภาพและการบริการด้านการดูแลสุขภาพ ขึ้นอยู่กับตารางการบินที่ถูกจัดในแต่ละเดือน

ส่วนผลเสียต่อครอบครัวและคนรอบข้างอาจจะมีการแบ่งเวลาให้กับคนรอบข้างและครอบครัวได้ไม่มากนัก เพราะต้องยึดตารางเวลาการบินเป็นหลักเพราะไม่ได้ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และยิ่งเป็นเทศกาลช่วงท่องเที่ยว นักบินของสายการบินพาณิชย์อาจจะกลายเป็นงานยุ่งมากเสียด้วยซ้ำ

โอกาสในการมีงานทำ

 • อาชีพนักบินสามารถรับราชการเป็นนักบินของหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น กองบิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร หรือสายการบินเอกชนต่าง ๆ  เช่น บริษัทการบินไทย บริษัทบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งยังมีความต้องการพนักงานในตำแหน่งนี้อีกมากแต่การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งการสอน และอบรมในการบินสามารถรับได้ครั้งไม่มากจึงจัดว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลน
 • สถาบันที่จะฝึกนักบินในประเทศไทยนั้นมีจำนวนน้อยมากและส่วนใหญ่จะฝึกให้หน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในหน่วยงานของตนเอง แต่ถ้าหน่วยงานใดองค์กรใดที่ต้องการนักบินและไม่สามารถที่จะฝึกอบรมด้วยตนเองได้ก็จะส่งบุคคลในหน่วยงานของตนนั้นมาทำการฝึกที่สถาบันการบินพลเรือนในประเทศไทย ฉะนั้นผู้ที่จบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จึงกลับเข้าทำงานในหน่วยงานเดิมของตนที่ส่งมาฝึกอบรม แต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่เรียนโดยทุนส่วนตัว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะทำงานเป็นนักบินในบริษัทสายการบินต่าง ๆ ซึ่งจะได้รับเงินเดือนที่สูงมาก
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพนักบินมักจะเป็นเพศชาย ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักบินอาชีพที่เป็นผู้หญิงทำงานในบริษัทบางกอกแอร์เวย์และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยแต่สำหรับบริษัทการบินไทย ยังไม่มีนักบินอาชีพที่เป็นผู้หญิง
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพนักบินสามารถเข้าสมัครงานในภาคราชการหรือภาคเอกชนที่ประกาศรับสมัคร โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการอบรมการบินจากสถาบันฝึกการบินพลเรือนโดยเมื่อจบการอบรมก็จะได้รับบรรจุเข้าเป็นนักบินประจำหน่วยงานนั้น
 • นักบินของกองทัพอากาศ จะต้องเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศและสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศซึ่งจะมีหลักสูตรการบินที่เกี่ยวกับการทหารไม่ใช่การบินเชิงพาณิชย์สำหรับนักบินทั่วไป เมื่อจบหลักสูตรจึงจะได้บรรจุเป็นทหารสัญญาบัตรเหล่านักบินและได้รับการบรรจุเข้าประจำฝูงบินต่างๆ หรือบรรจุเข้ารับราชการตามกรมกองต่าง ๆ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • เป้าหมายสูงสุดในอาชีพนักบิน คือ โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดและจะมักเป็นที่ต้องการของสายการบินอื่น ๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบินมามาก
 • อาชีพนักบินจะเริ่มต้นการทำงานเป็นนักบินที่ 3 System Operator (สำหรับเครื่องบินขนาดเล็ก 737 / 747 ซึ่งปัจจุบันเครื่องบินรุ่นใหม่ไม่ใช้นักบินที่ 3 และใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ 4 ปีจึงจะได้เป็นนักบินที่ 2 หรือ Co-pilot และนักบินที่ 2 ต้องมีความชำนาญประมาณ 8 ปี จึงเป็นกัปตันหรือนักบินที่ 1 ได้ ทั้งนี้ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง และผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชทุกปี
 • สำหรับนักบินที่มีประสบการณ์ และได้รับการอบรมจนเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการสอน ก็สามารถเป็นผู้สอนนักบินฝึกหัด หรือนักบินที่มีความสามารถในการบริหารงานสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้
 • ผู้ประกอบอาชีพ “นักบิน” จะมีโอกาสก้าวหน้าอย่างยิ่งในด้านเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มโดยเฉพาะความสามารถและความชำนาญในการบินจะเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของนักบินนั้น ๆ
 • ผู้เป็นนักบินในหน่วยงานของทางราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ นอกจากจะได้รับเงินเดือนตามปกติแล้วยังได้รับเงินพิเศษจากการบินด้วย
 • ในด้านการศึกษาอาจไปศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมในต่างประเทศได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น เช่น การบินกับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เป็นต้น
 • นักบินยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และนับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพหนึ่งของสังคม

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่