ตลาดโครงการที่อยู่อาศัย นับว่ามีการเติบโตเกือบทุกปี ถึงแม้ว่าบางปีเศรษฐกิจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ตาม แต่ที่อยู่อาศัยถือว่ากลายเป็นปัจจัย 4 ที่สนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้ว จึงทำใหตลาดที่อยู่อาศัยสร้างงานและสร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาโครงการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์จากบุคลากรในหลากหลายอาชีพ และเมื่อโครงการเหล่านั้นสร้างแล้วเสร็จจนสำเร็จสามารถมอบให้กับผู้ซื้อแล้ว ซึ่งที่อยู่อาศัยเหล่านั้นก็ยังคงเป็นแหล่งรวบรวมอาชีพที่น่าสนใจภายในโครงการนอกจากอาชีพนิติบุคคลอีกด้วย ปัจจุบันยังมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายที่สามารถดูแลลูกบ้านให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกบ้านได้

เพื่อตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแล้ว ทางทีมบริหารโครงการที่อยู่อาศัย ก็มีการเสริมทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ทีมงานนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยนำผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพเข้ามาให้ความรู้ หรือมีการพัฒนาหลักสูตรปั้นพนักงานโดยเฉพาะ ดังเช่นที่จะยกตัวอย่างทักษะทางสายอาชีพมา ดังนี้

4 ทักษะอาชีพที่สำคัญในโครงการคอนโดฯ

1. ภัณฑารักษ์ หรือ ผู้ดูแลรักษาวัตถุมีค่าภายในโครงการคอนโดมิเนียม หลายโครงการมีการวางคอนเซปต์ให้พื้นที่ส่วนกลางอย่างห้องโถง กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดงานแสดงต่างๆ เช่น งานแสดงศิลปะล้ำค่า ซึ่งงานศิลปะแต่ละชิ้นถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และงานแต่ละชิ้นคือทรัพย์สินส่วนกลางที่มีมูลค่าสูงมาก ซึ่งเป็นศิลปวัตถุที่ต้องการใช้การดูแลเป็นพิเศษ เช่น ภาพวาดสมัยสงครามโลก เป็นต้น

ดังนั้น ทีมภัณฑารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการจึงต้องเข้ารับความรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปวัตถุเหล่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงที่มาที่ไปของงานศิลปะชิ้นนั้น ตลอดจนสามารถทำความสะอาดและดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย

4 ทักษะอาชีพที่สำคัญในโครงการคอนโดฯ

2. รุกขกร คือ ผู้ดูแลต้นไม้ใหญ่ในคอนโดนั่นเองหรือสามารถเปรียบเป็นหมอต้นไม้หรือนักศัลยกรรมอาชีพที่ดูแลต้นไม้ เพราะอาชีพนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูก ดูแล ตัดแต่ง บำรุงรักษา ตลอดจนกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะในต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมาก เพื่อคงสภาพไว้ให้อยู่ในโครงการได้นานที่สุด

4 ทักษะอาชีพที่สำคัญในโครงการคอนโดฯ

3. คนปลูกผัก หรือ ผู้ดูแลสวนผักในโครงการ 

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น และหันมาปลูกผักออแกนิกสำหรับรับประทานอาหารเอง ไม่เว้นแต่คนที่อยู่อาศัยในโครงการคอนโดมิเนียม ต่างก็ให้ความสนใจกับการปลูกผักเช่นกัน นอกจากนี้หลายโครงการได้ออกแบบและปรับพื้นที่ส่วนกลางให้สามารถปลูกผักได้ ดังนั้น คนปลูกผักหรือผู้ดูแลสวนผักในโครงการจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการปลูกผัก เพื่อสามารถช่วยปลูกผักในโครงการ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านอีกด้วย

4 ทักษะอาชีพที่สำคัญในโครงการคอนโดฯ

4. บัตเลอร์ (Butler) 

หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือพบเห็นคนที่ทำงานสายนี้มาบ้าง และสามารถเห็นตามโรงแรม 5 ดาวต่างๆ ปัจจุบันอาชีพ บัตเลอร์สามารถพบเห็นตามโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆอีกด้วย แต่เป็นโครงการระดับ Luxury เท่านั้น ซึ่งโครงการไหนที่มีบัตเลอร์คอยให้บริการกับลูกบ้าน ก็จะทำให้ลูกบ้านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดาย เพราะอาชีพ บัตเลอร์นับว่าเป็นทุกอย่างให้กับลูกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ เป็นไกด์คอยแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจภายในโครงการ เป็นบาร์เทนเดอร์ที่สามารถผสมค็อกเทลได้ ตลอดจนมีความสามารถในการใช้น้ำมันหอมระเหยหรืออโรมา เธอราฟี เพื่อให้ลูกบ้านได้ผ่อนคลาย

ดังนั้น นิติบุคคลในปัจจุบัน นอกจากจะมีหน้าที่บริหารโครงการแล้ว ยังต้องเพิ่มเติมความรู้ต่างๆให้กับพนักงานอีกด้วย ซึ่งอาจจะไม่ต้องถึงขั้นจ้างบุคลากรจากอาชีพต่างๆโดยตรงก็ได้ แต่ควรมีการจัดอบรมให้กับพนักงานให้ทักษะในเรื่องเหล่านี้ ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลโครงการได้อย่างครบทุกมิติของการอยู่อาศัยมากขึ้นอีกด้วย ทั้ง 4 ทักษะอาชีพนี้มีความสำคัญมาก พนักงานทุกคนจำเป็นต้องได้รับการอบรมเพื่อให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ เพราะเมื่อพนักงานมีฝีมือและความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพนั้นแล้ว ย่อมส่งผลให้ลูกบ้านใช้ชีวิตอย่างง่ายดายและสบายอีกด้วย

 

 

 

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่