การทำงานหนัก ขยัน มุ่งมานะ อดทนมากเกินไป ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต หรือหน้าที่การงานได้ บางคนทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ เพียงหวังว่าจะได้เงิน เพราะหลายคนคิดว่าเมื่อมีเงินมากๆ สามารถทำให้ครอบครัวสุขสบายได้โดยไม่ได้คำนึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เนื่องจากการทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยนั้น จัดว่าเป็นปัญหาหนึ่งของครอบครัวเลยทีเดียว และไม่ใช่คำตอบของคำว่า “ประสบความสำเร็จ” อย่างแท้จริง ดังนั้น ความสมดุลของชีวิตในการทำงาน และให้เวลากับตัวเอง คนรอบข้าง ตลอดจนครอบครัว ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก

ผลเสียของการบริหารทรัพยากรไม่ถูกต้อง

เป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่ เห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอ แต่การแบ่งเวลาไม่ดี หรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป จนลืมดูแลตัวเอง จะทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย เช่น ร่างกายเสื่อมเร็ว แก่ก่อนวัย มีโรคต่างๆรุมเร้า ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคเครียด เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม หากได้รับความสุขที่มากเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับสารบางอย่างที่เกินความจำเป็น และมีการสะสมอาหารต่างๆจนกลายเป็นโรคขึ้นมา และที่สำคัญคือ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานได้ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ จนในที่สุดสุขภาพก็จะแย่ และเป็นโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น และอาจทำให้สูญเสียเงินที่ได้มาจากการทำงาน ดังนั้น การทำอะไรที่สุดโต่งจนเกินไป จะส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว ที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวของตัวเอง ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ โดยลืมนึกถึงประโยชน์ของคนอื่นๆ มัวแต่นึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย เพราะไม่มีเวลาแบ่งให้สังคม ไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ไม่รู้จักการพบปะกับผู้คนที่ประสบความสำเร็จ จึงกลายเป็นชีวิตที่ขาดที่พึ่งอาศัย ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สังคมไม่ช่วยเหลือกัน ขาดความสามัคคี และจะกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ เมื่อตกทุกข์ได้ยาก ไม่สามารถหาทางแก้ไข จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมขึ้นมาได้

Work Life Balance หรือ การสร้างความสมดุลชีวิตกับการทำงาน คืออะไร

การสร้างความสมดุลกับชีวิตทำงาน คือ ความสามารถของการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะมากได้ โดยการจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และมีสังคมที่น่าอยู่

เงินทอง อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในชีวิต อย่างไรก็ตาม มีอีกหนึ่งทรัพยากรที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ เวลา เวลาถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญมาก ที่เดินผ่านไป และไม่สามารถย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรได้ มีเพียงอย่างเดียว คือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งเราจะจัดบริหารเวลาอย่างไรนั้น วันนี้ทางเว็บไซต์มีวิธีการสร้างความสมดุลชีวิตกับการทำงาน ว่าสามารถสร้างได้อย่างไร ดังต่อไปนี้

เดินทางสายกลาง คือ การเดินทางสายกลางที่ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไป กล่าวคือ ทุกกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เช่น การดำเนินชีวิต และการทำงาน ต้องอาศัยความยืดหยุ่น เมื่อเกิดปัญหากับตัวเองแล้ว จะต้องไม่จมกับปัญหาของตัวเอง และเรียนรู้ที่จะลงมือทำ เพราะความเพียรคือ วิธีการสู่เป้าหมายของชีวิตนั่นเอง

Businessman holding an hour glass, signifies the importance of being on time

จัดสรรเวลา 8-8-8 คือการแบ่งเวลาในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดให้เวลากับกิจการ หรือ กิจกรรมละ 8 ชั่วโมง เช่น แบ่งเวลาในการทำงาน มุ่งมานะ ขยันหมั่นเพียร 8 ชั่วโมง จากนั้น อีก 8 ชั่วโมง คือเวลาพักผ่อน เพื่อให้ตัวเองได้ปรับความสมดุลของร่างกายได้รับการนอน พักผ่อนอย่างเพียงพอ และ 8 ชั่วโมง คือ เวลาสำหรับการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การออกกำลังกาย การดูแลครอบครัว เป็นต้น

การสร้างความสมดุลด้านการเงิน เรื่องเงิน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากว่าขาดเงิน ก็จะส่งผลกระทบด้านอื่นๆ และความสมดุลชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เราควรนำเงินแบ่งออกเป็นก้อนๆ เช่น เงินสำหรับการลงทุน เงินค่าใช้จ่ายประจำวัน เงินค่าน้ำ ค่าไฟ เงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กรณีที่เจ็บป่วย

งานที่ต้องทำ เมื่อทำงานแล้วไม่สามารถสร้างความสมดุลกับการใช้ชีวิตแล้ว ฉะนั้นเราต้องค้นหางานที่สามารถสร้างความสมดุลชีวิตได้ ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น โดยการเริ่มค้นหาที่ใช่ และงานที่ทำให้เราได้ชีวิต ไม่ได้แค่เพียงเงิน คือ ต้องได้ทั้งเวลาและเงิน นั่นเอง

ความยุติธรรม ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ การแบ่งปัน เสียสละ หลังจากประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว เรายังคงต้องรู้จักคำว่า “การให้และเสียสละ” ควรหมั่นระลึกว่า สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรา ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ และก่อนการลงมือ ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราตรึกตรองนั้น ได้ให้ความยุติธรรมดีแล้ว กับเราที่เรารัก และครอบครัว

ดังนั้น การสร้างความสมดุลชีวิตกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างแทนใครๆได้ เราต้องรับผิดชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยเริ่มจากวิธีคิด ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน Work Life Balance การบริหารชีวิตให้สมดุลและมีความสุขกับชีวิต

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่