หลายคนอาจคุ้นหูมาบ้างว่างาน Back office และ Front office คืออะไร มีขอบเขตในการทำงานอะไรบ้าง แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้นั้นให้ลองจิตนาการง่ายๆว่า มันก็แค่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกใช้ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งหากแปลเป็นภาษาไทยก็คือ สำนักงานด้านหน้าและสำนักงานส่วนกลางนั่นเอง ทั้งนี้ เรามาดูกันว่าหน้าที่งานทั้งสองส่วนนี้ทำอะไรบ้าง และเป็นงานประเภทไหนบ้าง Jobcute จะพาทุกท่านไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

Back Office vs. Front Office งานไหนที่ใช่
Back Office และ Front Office คืออะไร

งานในส่วนของ Back Office คือ จะทำงานให้กับทุกแผนกในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจการบริหาร การสนับสนุนลูกค้าแผนกตำแหน่งงานว่าง การจ้างงานบัญชีภายในธุรกิจไอที หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น ล้วนเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้า แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ในส่วนของงาน Front Office หรือที่เรียกกันว่า แผนกต้อนรับส่วนหน้า จะทำงานกับลูกค้าโดยตรงที่ให้การบริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ขอบเขตหน้าที่ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะขึ้นอยู่กับในแต่ละองค์กรว่าจะให้รับผิดชอบงานส่วนไหนอะไรบ้าง เช่น รับผิดชอบด้านการขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เป็นต้น

ความแตกต่างในการทำงานแผนกส่วนกลางและส่วนหน้า

Front Office และ Back Office จะมีขอบเขตการทำงานที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง Front Office จะเป็นแผนกต้อนรับของบริษัท เนื่องจากมีการติดต่อและประสานงานกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นแผนกที่ต้องอยู่ในสายตาขององค์กรตลอดเวลา จะแตกต่างไปกับงาน Back Office ที่ไม่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง แต่จะทำงานเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ขององค์กร กำกับดูแลการทำงานของทีมงานในองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดราคาการควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังสินค้า การดำเนินเรื่องเอกสารสำหรับธุรกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปได้ย่อๆว่า “Front Office เป็นพื้นที่ที่คนทำงานในการขายและการโต้ตอบกับลูกค้าหรือลูกค้า” และ ” Back office ทำหน้าที่เป็นกระบวนการภายในเช่น HR, การบัญชีและคลังสินค้า”

Back Office vs. Front Office งานไหนที่ใช่
Front Office มีตำแหน่งงานและหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง
  • เจ้าหน้าที่สำรองห้องพัก (Reservations) มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจองห้องพักของลูกค้า โดยจะต้องยืนยันการจองทางจดหมาย แฟกซ์ โทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล เป็นต้น
  • แผนกต้อนรับ (Reception) มีหน้าที่ ในการลงทะเบียนแขกเข้าพักและจ่ายกุญแจห้อง ให้ข้อมูลการเข้าพักกับแขกรวมถึงการเก็บรวบรวมค่าต่างๆของแขก เช่น ซักรีด, อาหาร, มินิบาร์ เป็นต้น
  • ผู้จัดการแผนกส่วนหน้างานส่วนหน้า (Front Office Manager) มีหน้าที่ดูแลควบคุมดูแล ให้การดำเนินงานเป็นไปในทางที่ดี มีความรอบคอบ แก้ปัญหาต่างๆได้ดี
  • พนักงานสัมภาระ (Porter or Bell Boy) มีหน้าที่ในการช่วยแขกขนสัมภาระต่าง ๆ ไปที่ห้องพัก
  • พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) มีหน้าที่รับโทรศัพท์ที่เรียกเข้ามา แล้วโอนไปตามบุคคลและแผนกต่างๆ
  • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) รับผิดชอบในการออกใบเสร็จและเก็บเงินจากแขก ตลอดจนการบริการที่ให้แขกและเปลี่ยนเงินตราด้วย
Back Office vs. Front Office งานไหนที่ใช่
Back Office มีตำแหน่งงานและหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง
  • เจ้าหน้าที่บัญชี มีหน้าที่ในการรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การบัญชีต้นทุน การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น
  • พนักงานธุรการบัญชี มีหน้าที่ในการเปิดใบกำกับภาษี,วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า,บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย, แยกประเภทบัญชี, ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี, จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย, ดูแลจัดทำ-เก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับ-จ่าย, บันทึกข้อมูลแยกประเภท และ สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน, บันทึกสต็อกวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ เป็นต้น
  • ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร มีหน้าที่ดูแลระบบงานทางด้าน Admin สาขาให้เป็นมาตรฐานบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงานทางด้านบัญชีสินเชื่อ ธุรการขาย และคลังสินค้าตลอดจนดูแลเกี่ยวกับการปิดบัญชีสาขาและจัดทำงบการเงินสาขา เพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น

ถึงแม้ว่างานทั้งสองจะมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองส่วนนี้ สำนักงานด้านหน้าและสำนักงานด้านหลังไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจากงานทั้งสองงานนี้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่กลมกลืน เพราะฝ่ายหนึ่งต้องทราบข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับกระบวนการทำผลิตภัณฑ์และอีกฝ่ายหนึ่งคอยให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่