เราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดีในเชียงราย?

เมื่อหลาย ๆ คนสนใจที่จะเลือกลงทุนธุรกิจในภาคเหนือ อย่างจังหวัดเชียงรายนั้น นอกจากจะต้องรู้ว่าอยากทำอะไรแล้ว ต้องเลือกอำเภอให้ตรงกับธุรกิจที่คุณกำลังจะเริ่มต้นให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่่ยงในการที่จะประสบกับการล้มเหลว ก่อนอื่นเราลองไปทำความรู้จัก จังหวัดเชียงรายกันพอคร่าว ๆ ก่อนนะคะ

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ธุรกิจหลักเน้นไปที่การบริการ การท่องเที่ยวที่กระจายตัวอยู่เพียงแค่ 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.แม่สายและ อ.แม่ฟ้าหลวง ส่วนภาคการเกษตรที่ครอบคลุมพื้นที่เชียงรายกลับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่สูงนัก ในขณะที่ธุรกิจค้าขายและการผลิต ที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่จังหวัด กลับกระจุกตัวอยู่แค่ อำเภอเมืองกับ 3 อำเภอที่ติดแนวชายแดน อย่าง แม่สาย เชียงแสน และเชียงของเท่านั้น และต่อมาเราจะมาทำความรู้จักกับเชียงรายในด้านของนักธุรกิจกันบ้างนะคะ

โอกาสทองของเชียงราย

1.แหล่งเกษตร ผักผลไม้เมืองหนาว

มีพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าวมากที่สุด เช่นปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเดิม ที่ปลูกในแถบอ.แม่จัน เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงราย รองลงมาก็จะเป็น ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ยางพารา และที่เหลือก็จะปลูก ลำไย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ แต่สินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับเชียงราย กลับกลายเป็นส่วนที่ทำการเพาะปลูกเล็ก ๆ อย่าง สับปะรดภูแล นางแล ชาเขียว ชาอู่หลง และกาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในสหภาพยุโรป นำมาแปรรูปและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เพราะความแตกต่างที่ไม่เหมือนจังหวัดไหน

2.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกงดงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยงยอดนิยมของชาวไทยและเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะชาวจีน ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง รายได้ดีเข้ามาในจังหวัดได้มากนัก เช่น กลุ่มนักเที่ยวโซนยุโรป แต่ก็จะมีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

3.การได้รับเลือกเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 2

รัฐบาลประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน 3 อำเภอคือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้ามายังอาเซียน ทำให้นักลงทุนได้สิทธิพิเศษในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการและขนส่ง เช่น ปลอดภาษี การค้าเสรีตามแนวชายแดน และส่งออก

4.การเชื่อมโยงการเดินทางของถนนสายเศรษฐกิจ

การขนส่งผ่านด่านเชียงของ และ สปป.ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ซึ่งใช้เวลาในการขนส่งที่มีระยะเวลาสั้นกว่าทางเรือ เหมาะแก่การขนส่งสินค้าเกษตรอายุการเก็บรักษาเป็นต้น

5.การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำผ่านท่าเรือ

จากเชียงแสนสู่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออกทางทะเล เป็นอีกช่องทางการขนส่งของสินค้าจำพวกผัก ผลไม้สด สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรวัสดุก่อสร้าง โดยมีจุดศูนย์กลางที่เชียงราย อาจกล่าวได้ว่า เชียงราย กำลังจะเป็น ศูนย์การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า Logistic hub ไม่ว่าจะเป็นเชียงของ หรือ เชียงแสนก็ตาม

6.การเป็นเมืองสุขภาพ เมืองสมุนไพร

มีการเพิ่มการลงทุนของโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการทุ่มงบเปิด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ทันตแพทย์ เพื่อพัฒนาให้เชียงรายเป็นศูนย์การแพทย์ และการศึกษาที่ใหญ่ขึ้น จึงทำให้มีตำแหน่งงานเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดเชียงราย และ งานเชียงราย ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับบุคลากรเข้าทำงาน

ธุรกิจที่น่าลงทุน

1.ธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป

ด้วยภูมิอากาศหนาวเย็น และจากกระแสนิยมในการหันมาดูแลสุขภาพ ธุรกิจเพาะปลูกพืชอินทรีย์ ผักออร์แกนิก ผักผลไม้เมืองหนาวที่มีความต้องการของตลาดสูงมาก หรือปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ ส่งโครงการหลวง จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อย ที่จะนำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปอย่าง กาแฟคั่วบด ใบชาอบแห้ง แยมชาเขียว ผลไม้อบแห้ง หรือจำหน่ายเป็นผักผลไม้สดในแพคเกจสวยงามส่งตรงถึงผู้บริโภค หรือห้างสรรพสินค้า ในช่องทางการจำหน่ายที่แตกต่างจากเดิม

2.ธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ

การท่องเที่ยวในเชิงประสบการณ์ผ่านวิถีชุมชนที่เรียบง่ายแบบล้านนา นั่งรถชมวิวริมฝั่งโขง ที่ตำบลบ้านแซว ภาพประทับใจของชาวต่างชาติ ช่วยต่อยอดจากธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ไม่เหมือนทัวร์รายวัน รวมถึงธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชาวบ้าน กินอยู่ร่วมกับชาวบ้าน ปลูกข้าวดำนา หรือธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพ ทานอาหารออแกนิกส์ ใช้สมุนไพรเช่น หญ้าหวาน ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ

3.ธุรกิจโลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออกถึงคาร์แคร์

โอกาสสำหรับนักลงทุนที่เป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจ เนื่องจากเป็นเส้นทางการค้า การขนส่งทางคมนาคมและมีรถมากมายหลายประเภททั้งรถขนส่ง รถนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านตลอดเวลา

4.ธุรกิจผ้าทอมือ

งานหัตถกรรมและงานฝีมือ ถือเป็นความแตกต่างที่โดดเด่นให้กับเชียงราย แต่การออกผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้ดูทันสมัย เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ เสื้อผ้า ที่มักยึดแบบเดิม ๆ ยังขาดดีไซน์ที่โดนใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว หากสามารถออกแบบให้ตรงกับสมัยนิยม ศึกษาเรื่องความต้องการของตลาด และดีไซน์ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มชื่นชอบ ก็จะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างมาก อย่างเช่น นารายาที่ประสบความสำเร็จในการจับกลุ่มลูกค้าชาวจีน

5.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ราคาที่ดินอาจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเส้นทางเชื่อม 3 หัวเมืองชายแดน มายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เมื่อความเจริญมาเยือน ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนมุ่งตรงมาลงทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และที่อยู่อาศัยขยายตัว แรงงานจากหลายภูมิภาคทะลักเข้ามา ทำงานในเชียงราย ก็จะมีตำแหน่งงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งพนักงานขาย สถาปนิกหรือวิศวกร เป็นต้น หากคิดจะเก็งกำไรจากราคา ที่ดิน หรือลงทุนที่ดินเพื่อต่อยอดทำการค้าในอนาคตอันใกล้ ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจที่จะลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดเชียงรายนั้น ก็ควรที่จะหาข้อมูลหรือมั่นใจว่าคุณนั้นชอบจริง ๆ และต้องเลือกให้ตรงอำเภอที่คุณต้องการ เพื่อป้องกันการประสบความล้มเหลวได้นะคะ อย่างไรก็ตามทางเวปไซต์ JobCute จะเป็นกำลังใจให้และจะสรรหาบทความดี ๆ มาให้อ่านกันต่อไปนะคะ

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่