โดยทั่วไปแล้ว การที่จะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ย่อมขึ้นอยู่กับเงินเดือนเป็นปัจจัยแรก และปัจจัยรองลงมาที่พนักงานต้องการได้จากองค์กรคือ “สวัสดิการ” นั่นเอง เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้พนักงานสนใจเข้าร่วมทำงานกับองค์กร หรือเป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้นานที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม เพราะสวัสดิการถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่จะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข และเมื่อโลกได้มีการพัฒนาขึ้นทุกวัน ทำให้สวัสดิการของพนักงานย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคด้วยเช่นกัน เพื่อดึง Talent ใหม่ ๆ เข้ามาร่วมทำงานกับองค์กรกันมากขึ้น วันนี้ JobCute ก็เลยจะพาทุกคนไปดูว่า สวัสดิการพนักงานอะไรบ้างที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานในยุคใหม่ในปี 2020 ได้ เราไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

สวัสดิการพนักงานปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
1. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 

จากการสำรวจพบว่า ในปี 2019 มีองค์กรที่อนุญาตให้พนักงานทำงานนอกสถานที่หรือทำงานที่บ้านได้ คิดเป็นจำนวน 69% เลยทีเดียว และตัวเลขนี้มีผลขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตข้างหน้า

รายงานจาก SHRM (Society for Human Resource Management) เผยว่าค่าครองชีพในเมืองสหรัฐฯ มีอัตราสูงมาก ซึ่งการทำงานที่บ้านสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะเห็นผู้คนย้ายออกจากเมืองกันมากขึ้น เนื่องจากผู้คนเหล่านั้นต้องการพื้นที่เพิ่มและเลี่ยงการทำงานในพื้นที่แออัด นอกจากนี้ผลวิจัยยังระบุอีกว่า พนักงานที่ทำงานในองค์กรที่มีกฏและเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นแบบนี้ ส่งผลให้พนักงานเหล่านั้นสามารถพัฒนาความสามารถ ตลอดจนยังช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สวัสดิการพนักงานปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
2. สามารถจ่ายได้ในทุกรูปแบบ

ปัจจุบันเราจะเห็นว่า การทำงานในยุคดิจิทัลแบบนี้จะมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ที่องค์กรยื่นข้อเสนอต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ซึ่งการโอนเงินก็เช่นเดียวกัน สามารถจ่ายให้กับพนักงานได้ในทุกรูปแบบ เช่น การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน หรือที่เรียกกันว่าเป็นการโอนเงินแบบ Peer-to-Peer นั่นเอง ซึ่งวิธีนี้สามารถตอบโจทย์คนทำงานในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้คนสมัยนี้ต้องการให้มีการตอบสนองทางการเงินที่เร็วขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่น่าสนใจเลยทีเดียว โดยไม่ใช้วิธีแบบเก่า ๆ และหากองค์กรนั้นโอนเงินให้พนักงานได้เร็วกว่าองค์กรอื่น ๆ ก็ถือว่ายิ่งดีเข้าไปอีก เช่น ปกติได้รับเงินเดือนทุกสิ้นเดือน ก็สามารถเปลี่ยนเป็นก่อนสิ้นเดือน 5 วัน หรือทุก ๆ วันที่ 25 นอกจากนี้ ยังสามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเป็นรอบ ๆ อีกด้วยคือ กลางเดือนและปลายเดือน เป็นต้น

วิธีการจ่ายเงินในรูปแบบดังกล่าว สามารถตอบโจทย์พนักงานในสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชียังสามารถใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีแบบไม่ต้องรอระบบเคลียริ่งเช็ค หรือรอระยะเวลาในการขึ้นเงิน เป็นต้น

สวัสดิการพนักงานปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
3. พัฒนาทักษะของพนักงาน

จากการสำรวจความสุขในที่ทำงาน พบว่าคนที่มีโอกาสได้พัฒนางานตามอาชีพหรือสายงานของตนเอง จะมีความสุขมากกว่าคนที่เงินเดือนขึ้นเสียอีก และจากการสำรวจในบริษัทในสหรัฐฯ พบว่า พนักงานหลายคนต้องการและคาดหวังให้องค์กรที่ตนทำงาน มีการเพิ่มทักษะความรู้เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม

สวัสดิการพนักงานปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
4. ระบบการดูแลการจัดการทางการเงินให้พนักงานเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่ช่วยพนักงานในด้านการจัดการทางการเงิน หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้พนักงานเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออม การจัดการเพื่อกำหนดงบประมาณในการใช้เงิน การจัดการหนี้โดยผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนทางการเงิน เป็นต้น

5. ระบบดูแลหนี้ให้กับพนักงาน

ในประเทศไทย มีพนักงานหลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้ โดยเฉพาะหนี้การศึกษา หรือหนี้ กยศ. นั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นภาระหนักที่พนักงานหลายคนจะแบกรับได้ และวิธีการช่วยพนักงานในเรื่องนี้คือ หักเงินเดือนของพนักงานที่มีหนี้ กยศ. โดยหักเงินเดือนโดยระบบอัตโนมัติแบบที่มีการผ่อนจ่ายต่องวดในอัตราที่ต่ำ เป็นต้น

สวัสดิการพนักงานปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
6. ดูแลและวางแผนให้ครอบครัวของพนักงาน

สวัสดิการพนักงานอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากคือ การดูแลและวางแผนครอบครัวให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูก ๆ และดูแลพนักงานที่มีพ่อแม่สูงวัย เป็นต้น

มีรายงานจาก SHRM เผยว่าองค์กรหลายแห่งมีอัตราการดูแลพ่อแม่สูงวัยของพนักงานเพิ่มมากขึ้นจาก 6% เป็น 10% ซึ่งสวัสดิการในด้านนี้ จะเป็นการให้เวลาแก่พนักงานสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วย สนับสนุนทางการเงินแก่พนักงานที่มีปัญหาทางการเงิน ตลอดจนให้สิทธิในการลามากขึ้น เป็นต้น

สวัสดิการพนักงานปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
7. เพิ่มผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลให้พนักงานมากขึ้น

ในปี 2020 การดูแลสุขภาพถือว่าเป็นสวัสดิการที่พนักงานหลายคนให้ความสนใจ ซึ่งการดูแลในเรื่องของสุขภาพ จะครอบคลุมไปถึงการดูแลด้านสุขภาพจิต ร่างกาย พฤติกรรม ตลอดจนอารมณ์ของพนักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์บริการทางแพทย์ ซึ่งทางบุคลากรทางการแพทย์สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาได้ผ่าน Video Conference เป็นจำนวนมากขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสวัสดิการพนักงานในปี 2020 ที่ทุกองค์กรควรมี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขององค์กร รวมถึงเป็นการใส่ใจต่อพนักงานอีกด้วย ซึ่งสวัสดิการต่าง ๆ เหล่านั้น เป็นผลต่อการตัดสินใจให้กับผู้ที่กำลังมองหางานให้สนใจเข้าร่วมทำงานกันมากขึ้น ดังนั้น สวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ในองค์กรเลยทีเดียว

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่