หลายๆองค์กรที่ต้องประสบปัญหาพนักงานลาออกบ่อยครั้งมาก ทำงานได้ไม่นาน ไม่ถึง 1ปีสะด้วยซ้ำ ก็ลาออก เพื่อหางานใหม่ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานลาออกคือ การหาพนักงานใหม่เพื่อมาทดแทนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ต้องการและตรงกับตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครงานไว้ ดังนั้น วันนี้ทางเว็บไซต์ Jobcute มีบทความดีๆนำเสนอ จะทำอย่างไรให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ

มัดใจพนักงานอย่างไรเพื่อลดอัตราการลาออก

ทุ่มเทกับพนักงานหรือบุคลากร จัดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทเช่นเดียวกับเงินเดือน แม้ว่าเงินเดือน เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน แต่ยังคงต้องจัดสรรเวลาเพื่อในอบรมงาน สอนงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกด้วย เหตุผลที่พนักงานส่วนใหญ่ลาออกเนื่องจากไม่มีการพัฒนาการทำงานทั้งปัจจุบันและอนาคต กล่าวคือ ทำงานแบบเดิมๆจำเจและน่าเบื่อ ดังนั้น ในฐานะของผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนต่อเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และนำมาปรับแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ควรสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน และที่สำคัญ เมื่อพนักงานทำงานดีแล้วควรมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆตอบแทนเพื่อให้กำลังใจพนักงานในการทำงานต่อไป และให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ

มัดใจพนักงานอย่างไรเพื่อลดอัตราการลาออก

การปรับสมดุลชีวิตและทรัพยากรบุคคลเพื่อลดอัตราการลาออก เป็นเรื่องของการจัดการพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทุกอย่าง ทั้งความคาดหวัง แรงจูงใจ ปัญหา หรือแม้แต่ถามถึงทุกข์สุขตลอดระยะเวลาที่ทำงานในองค์กร ถามถึงวิธีการปรับความสมดุลชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว หากชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวสมดุลแล้ว ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ ตลอดจนภักดีต่อองค์กรของคุณได้

มัดใจพนักงานอย่างไรเพื่อลดอัตราการลาออก

ถามความคิดเห็นจากพนักงานว่าควรบริหารอย่างไร บางครั้งผู้ประกอบการควรถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และในอนาคตควรบริหารแบบไหน เพื่อพิจารณาและแก้ไขในจุดที่บกพร่อง โดยปล่อยจากการบริหารจากคำสั่งอย่างเดียวและระบบควบคุมการตัดสินใจตามลำดับขั้นตอนไปจากการองค์ให้เร็วที่สุด

ให้ฟีดแบ็คในการทำงานอยู่เสมอ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการให้ฟีดแบ็กทุกสัปดาห์ พนักงานทุกคนล้วนต้องการฟีดแบ็กหรือเสียงตอบรับเพื่อการแก้ไขและนำใช้เพื่อพัฒนาตัวเอง การเรียกรวมกลุ่มเพื่อพูดคุยรายสัปดาห์ในหัวข้อสิ่งที่ควรทำต่อไป และสิ่งที่ควรเลิกทำ ย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดให้พนักงานมีความรู้สึกว่าพนักงานนั้นมีควาวมหมายต่อองค์กร และมีคนคอยรับฟังเขาอยู่ตลอดเวลา

ให้ความสำคัญกับพนักงาน เมื่อปี 2012 บริษัทฟิลลิปส์ได้ทำการวิจัยครั้งใหญ่เพื่อศึกษาแรงจูงใจ และสิ่งที่บัณฑิตใหม่และพนักงานระดับผู้เชี่ยวชาญต้องการจากอาชีพตัวเอง จากวิจัยดังกล่าวพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ล้วนต้องการบางอย่างที่มากกว่าเงินเดือน ความภักดีต่อองค์กรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพนักงานมีความรู้สึกว่าสามารถปรับใช้สิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญเข้ากับงานที่ทำอยู่ และได้ร่วมการทำงานกับเจ้านายที่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นการส่วนตัว ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องกระตุ้นให้พนักงานใช้ความสามารถที่ทำให้พวกเขาเก่งกว่าในฐานะคนๆนึง มาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ หากทำได้พนักงานจะรู้สึกตื่นเช้ามาเพื่อทำงานและสร้างความสำเร็จให้กับนายจ้างของตน

มัดใจพนักงานอย่างไรเพื่อลดอัตราการลาออก

ให้สวัสดิการแก่พนักงาน สวัสดิการถือว่าเป็นพื้นฐานทั่วไปที่ผู้บริหารต้องมอบให้กับพนักงาน เช่น การทำประกันให้กัยสัตว์เลี้ยง การเปิดบัญชีเงินออมเพื่อสุขภาพ การมีระบบในการแบ่งงานกัน เป็นต้น สวัสดิการที่แปลกแตกต่างเหล่านี้จะสามารถสร้างความรู้พึงพอใจและภักดีต่อองค์กรได้

เปิดโอกาสพูดคุยกับพนักงาน ถามพนักงานว่าต้องการอะไร แล้วนำคำตอบที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริง บางเรื่องอาจจะใช้ได้ไม่หมด แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานที่จะทำให้เห็นว่า คุณให้ความสำคัญกับพนักงานแต่ละคน และคอยฟังพวกเขาอยู่ตลอดเวลา

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่