เมื่อพูดถึงตลาดแรงงาน เราต้องนึกถึงแรงงานในตลาด ซึ่งคำว่าแรงงานในตลาด คือ กลุ่มนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ซึ่งกำลังต้องการสมัครงาน ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่กำลังหางานไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำหรับตัวเลขอัตราการว่างงานในประเทศไทยถือว่าการว่างงานน้อยกว่าประเทศอื่นๆอย่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตามหลักแล้วอัตราการว่างงานในประเทศไทยนั้นไม่ค่อยมี เพราะส่วนใหญ่แรงงานในประเทศไทยสามารถมีงานทำ อย่างไรก็ตาม เราต้องทบทวนตลาดแรงงานจริงๆอีกทีว่า แรงงานที่ตลาดต้องการนั้นตรงกับความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานเอกชนหรือไม่ ซึ่งในมุมมองของงานวิจัยบริษัทคอนซัลแต้นท์ชั้นนำอย่าง Hey Group ในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงมีความต้องการ ดังต่อไปนี้

 • ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร คือ “คน”
 • ศักยภาพในการนำพาทีม
 • พนักงานเป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ
 • พนักงานได้รับอิสระมากกว่า
 • การเติบโตและการพัฒนา
 • ความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน

จากหัวข้อข้างต้นเป็นสิ่งที่องค์กรต่อตลาดแรงงาน เรามาดูกันเถอะค่ะว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้าง

ความต้องการขององค์กรกับสิ่งที่ตลาดแรงงานมี

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร คือ “คน”

 • เมื่อทางองค์กรมองว่าคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นองค์กรจะเลือกบุคคลที่จะเป็นพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรได้วางไว้หรือมีความใกล้เคียงกับความต้องการขององค์กร
 • องค์กรจะมีการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทำงานตอบสนองต่อธุรกิจและนำพาองค์กรให้มีศักยภาพที่สูง
 • ในฐานะที่เป็นผู้มองหางาน เราต้องมีความเข้าใจโจทย์ของบริษัทองค์กร เตรียมตัวเตรียมศักยภาพของเราให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กร
ความต้องการขององค์กรกับสิ่งที่ตลาดแรงงานมี

ศักยภาพในการนำพาทีม

 • การที่องค์กรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำพาทีมของผู้นำ ผู้บริหาร ทำให้ความสามารถหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือ ทักษะความสัมพันธ์ที่ดีงามในการทำงาน การที่เป็นคนเก่งไม่ได้หมายความว่าจะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้เพียงอย่างเดียว แต่ทักษะที่สำคัญกว่านั้น คือ การสร้างความสัมพันธ์ รักษาความสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม เป็นต้น
 • ศักยภาพในทีมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราทุกคนมีศักยภาพในการนำพาตัวเองก่อน และเราจำเป็นต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่า เมื่อเกิดวิกฤติ หรือเหตุการณ์ที่เราต้องรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องกดดันต่างๆนั้น เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ หรือ มีความสามารถในการบริหารสถานการณ์นั้นๆให้ได้
 • ประเด็นที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ IQ, EQ, AQ, MQ, SQ กับสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน
 • IQ (Intelligence Quotient) คือ ความฉลาดทางสติปัญญา วัดได้จากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ปกติควรอยู่ที่ 90 -110
 • EQ (Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางอารมณ์
 • AQ (Adversity Quotient) คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ
 • MQ (Moral Quotient) คือ จริยธรรม คุณธรรม
 • SQ (Social Quotient) คือ ทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ความต้องการขององค์กรกับสิ่งที่ตลาดแรงงานมี

พนักงานเป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ

 • พนักงานต้องเป็นเหมือนส่วนหนึ่งขององค์กรที่สร้างด้วยความสามารถของตัวพนักงานเอง
 • พนักงานต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลาดของสินค้า ทิศทางขององค์กร เป็นต้น
 • พนักงานต้องพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานมืออาชีพ จะต้องมีรากฐานของ DIKW หรือ Data – Information – Knowledge – Wisdom คือ เบื้องต้นที่เราต้องทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงระดับ Wisdom หรือ ปัญญา ที่สามารถเข้าใจและสร้างวิธีการใหม่ของเราให้เป็น Legacy หรือ มรดกตกทอดให้กับคนรุ่นถัดไปนั่นเอง

จากเนื้อหาข้างต้นขององค์กรที่ต้องการจากตลาดแรงงาน ซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง แม้ว่าจะไม่มีสถิติตัวเลขอย่างชัดเจนก็ตาม เราต้องมีการเตรียมความพร้อมให้เป็นอย่างดีเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการ นั่นคือ การได้รับโอกาสในการสร้างผลงานผ่านองค์กรหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเรา

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่