กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประเมินแนวโน้มสินค้าและบริการ พบว่าในปี 2562 ตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากการที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ตลาดสินค้าและการบริการสำหรับผู้สูงอายุก็ขยายตามไปด้วย เช่น การบริการด้านสุขภาพ และสปา เป็นต้น ซึ่งการเติบโตนี้ไม่ได้มาจากภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นเพราะกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จัดว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรง นอกจากนี้ประเทศไทยถือว่าเป็น 1 ในเรื่องของการบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย ซึ่งเป็นผลให้สามารถดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

เมื่อธุรกิจสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการบุคลากรในสายงานนี้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพเก่าและอาชีพใหม่ ส่งผลให้การมองหาตำแหน่งงานในด้านสายงานนี้มากขึ้นและไม่ต้องยึดติดกับบริษัทใหญ่ๆหรืองานในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่สามารถหางานเหล่านี้ได้จากบริษัท SME หรือ Startup ที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ เช่นกัน จะมีอาชีพอะไรกันบ้างนั้น เรามาดูกันเลยค่ะ

10 อาชีพด้านการแพทย์ที่น่าสนใจกับเทรนด์สุขภาพมาแรง

1. พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ เป็นอาชีพที่ต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่โรงพยาบาล หรือแม้แต่ธุรกิจประกันที่หันมาบริการและดูแลผู้สูงอายุถึงที่บ้าน ตลอดจนดูแล ตรวจ รักษา ทำกายภาพบำบัด และจิตบำบัดอีกด้วย

10 อาชีพด้านการแพทย์ที่น่าสนใจกับเทรนด์สุขภาพมาแรง

2. นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ เนื่องจากปัจจุบัน คนเราหันมาใส่ใจเรื่องการกินอาหารกันมากขึ้น ซึ่งแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายในเรื่องของสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการได้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือการดูแลที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญ

3. พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าและส่งออกเครื่องมือทางการแพทย์ในอาเซียน ประกอบกับประเทศไทยมีธุรกิจโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ ส่งผลให้มีการนำเข้าอุปกรณ์ด้านการแพทย์มากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นอาชีพนี้ ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก

10 อาชีพด้านการแพทย์ที่น่าสนใจกับเทรนด์สุขภาพมาแรง

4. พยาบาลวิชาชีพ เดิมทีพยาบาลถือว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลนพอสมควรอยู่แล้ว และในการก้าวเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของโลกยิ่งต้องการบุคลากรที่เพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ ที่สำคัญที่สุดคือ พยาบาลจำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

10 อาชีพด้านการแพทย์ที่น่าสนใจกับเทรนด์สุขภาพมาแรง

5. พนักงานร้านสปา คืออาชีพหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้นพนักงานตั้งแต่พนักงานต้อนรับ ไปจนถึงพนักงานบริการสปา ล้วนที่เป็นที่ต้องการสำหรับยุคธุรกิจสุขภาพนี้

6. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักเวชศาสตร์การกีฬา อาชีพนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่สามารถเป็นอาชีพที่คอยดูแล ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายหรือเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย และคาดว่าอาจจะมีนักกีฬาจากต่างประเทศจำนวนไม่น้อยเข้ารับการใช้บริการในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก

10 อาชีพด้านการแพทย์ที่น่าสนใจกับเทรนด์สุขภาพมาแรง

7. สัตวแพทย์ นอกจากจะมีเทรนด์รักสุขภาพของคนแล้ว คนก็ยังหันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเช่นกัน เพราะมีบันทึกการจับจ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นทุกปี จึงมีแนวโน้มในอนาคตว่าผู้คนต้องมีบริการด้านการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบใหม่อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและโรคภัยใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

8. ผู้เชี่ยวชาญหุ่นยนต์ด้านการแพทย์ คือผู้ที่ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมหุ่นยนต์นั้นเอง ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะต้องมีบทบาทเข้ามาในงานด้านการแพทย์มากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งบุคลากรในตำแหน่งงานนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนถึงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย

9. นักวิเคราะห์ทางชีวภาพ คือนักวิทยาด้านการคำนวณ หรือ นักสถิติด้านชีวภาพ เป็นการทำงานที่ใช้โมเดลทางสถิติ ซอฟต์แวร์ และระบบอินเตอร์เน็ต ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแพทย์

10. ผู้ดูแลและสนับสนุนด้านการแพทย์ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Healthcare Navigator ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำกับคนไข้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาจจะรวมถึงการอธิบายและแก้ไขปัญหา เช่น ความคุ้มครองของประกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถให้ความรู้พื้นฐานต่างๆจนถึงเรื่องสำคัญได้ รวมถึงการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ หรือแม้แต่ทำงานร่วมกับครอบครัวของคนไข้อีกด้วย

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่