10 สวัสดิการของบริษัทที่คนทำงานต้องการ

ปัจจุบันการเลือกทำงานกับองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนอาจไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดในการเลือกที่จะเข้าทำงาน แต่มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่ทำงาน เช่น เพื่อนร่วมงาน การเดินทาง โอกาสก้าวหน้าในงาน สังคม เป็นต้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีปัจจัยหลัก ๆ อะไรอีกบ้างที่ทำให้คนทำงานอย่างเราใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกสถานที่ทำงาน และในวันนี้ JobCute ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้น ว่าสวัสดิการ 10 อันดับแรกที่คนทำงานต้องการมากที่สุด มีอะไรบ้าง เราไปติดตามพร้อม ๆ กันนะคะ

อันดับ 10 เบี้ยขยัน

คนทำงานจะมองว่าเมื่อพนักงานตั้งใจและทุ่มเทให้กับงาน ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน เพราะการได้รับเบี้ยขยันนอกจากจะทำให้พนักงานหรือคนทำงานตั้งใจทำงานแล้ว ยังเกิดความผูกพันธ์และความรักกับองค์กรเพิ่มมากขึ้นด้วย

อันดับ 9 ประกันชีวิต

คนในสังคมให้ความสำคัญกับชีวิตและความมั่นคงมากขึ้น อีกทั้งการทำประกันชีวิตในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ คนทำงานรุ่นใหม่จึงคิดว่าหากนี่เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์มอบให้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจร่วมงานด้วย

อันดับ 8 เวลาทำงานที่มีความยืดหยุ่นได้

เพราะในอดีตมักจะเข้มงวดกับเวลาเข้า-ออกงานมาก เช่น งานโรงแรม งานบัญชี หรือธุรการก็ตาม บวกกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เข้มงวดและค่อนข้างยืดหยุ่นกับเวลาพอสมควร ทำให้คนทำงานรุ่นใหม่มองหาองค์กรหรือบริษัทที่มีเวลาทำงานที่มีความยืดหยุ่นได้มากกว่า

อันดับ 7 ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว

เป็นที่รู้กันดีว่าอาชีพรับราชการส่วนใหญ่ จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ทำให้หลายคนอยากเข้าทำงานรับราชการ เพราะสวัสดิการข้อนี้ ดังนั้นค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวจึงเป็นปัจจัยต้นๆ ที่มีผลในการตัดสินใจเข้าทำงานของคนทำงานรุ่นใหม่

อันดับ 6 เงินออมพิเศษ

ช่วงเริ่มต้นทำงาน หลายคนมักจะไม่สามารถออมเงินตามที่ตั้งใจไว้ได้ เพราะกิเลสต่าง ๆ ที่มีให้เห็นอยู่ตลอด อาทิเช่น กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ คอนเสิร์ตเกาหลี ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เป็นต้น คนทำงานรุ่นใหม่จึงมองหาการออมที่จะช่วยเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตได้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อันดับ 5 ค่าล่วงเวลา

คนทำงานรุ่นใหม่ต่างก็มองว่าการทำงานล่วงเวลา เป็นการนำเวลาส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน จึงควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินเดือน ปัจจัยนี้จึงช่วยส่งเสริมการเลือกทำงานกับบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ด้วย

อันดับ 4 ประกันสุขภาพ

แม้ว่าในปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่จะหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกาย แต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น มลพิษทางอากาศ สารตกค้างในอาหาร เป็นต้น ทำให้สุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน คนรุ่นใหม่จึงมองว่าการประกันสุขภาพเป็นทางเลือกที่ดีและควรจะเป็นหนึ่งในสวัสดิการของพนักงานในองค์กร

อันดับ 3 ประกันสังคม

ส่วนใหญ่องค์กรหรือบริษัท มักจะมีสวัสดิการข้อนี้อยู่แล้ว เพราะการทำประกันสังคมผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน ถือเป็นสวัสดิการที่ควรมีให้พนักงานภายในองค์กร

อันดับ 2 วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

เพราะเราไม่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง วันหยุดหรือวันลาจึงเป็นเหมือนวันที่ให้พนักงานได้พักผ่อน และคลายเครียดจากการทำงานทั้ง 5 วันที่ผ่านมา คนทำงานรุ่นใหม่จึงมองว่าวันหยุดควรเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่องค์กรทุกที่ควรมีให้พนักงานทุกคนเพื่อเปิดโอกาศให้พนักงานได้ใช้วันหยุดวันลาในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและผ่อนคลายกับครอบครัว

อันดับ 1 โบนัส

เพื่อผลประกอบการที่ดีขององค์กร พนักงานทุกคนจึงทุ่มเทและตั้งใจในการทำงานมาโดยตลอด การได้รับ ‘เงินโบนัส’ ก็เป็นเหมือนกับรางวัลที่ทางบริษัทหรือองค์กร มอบให้กับพนักงานแต่ละคน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแรงที่จะตั้งใจทำงานต่อ คนรุ่นใหม่จึงมองว่าเป็นสวัสดิการที่องค์กรควรมี

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอ่านมาถึงตรงนี้หลาย ๆ คนคงจะเริ่มหันกลับไปสำรวจบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่ามีกี่ข้อ ขาดอะไรไปบ้าง แต่สำหรับบริษัทไหนที่มีไม่ครบทั้ง 10 ข้อ ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะ ถ้าสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสวัสดิการอื่น ๆ ดีและเราทำงานที่นั่นแล้วมีความสุขก็ดีแล้วไม่ใช่หรือค่ะ

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่