4 ทักษะสำคัญของการเป็นนักบัญชีต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

เราทั้งหลายต่างก็ต้องยอมรับเลยว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และหนึ่งในนั้นก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุ่นยนต์ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนสามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้แล้วในบางอาชีพหรือบางตำแหน่งงาน ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินและการธนาคารในยุคปัจจุบันนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังธนาคารเราก็สามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ ง่าย ๆ เพียงแค่เรามีแอปพลิเคชันของธนาคารเหล่านั้นติดตั้งไว้บนมือถือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น หรือโอนเงินเพื่อซื้อของออนไลน์ ก็สามารถทำได้หมดทุกสิ่งจบบนแอปพลิเคชัน ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากและสามารถที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีผลการสำรวจจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ที่ชี้ให้เราเห็นว่า นักบัญชีนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะตกงานสูงถึง 97% ด้วยกัน ถือว่าสูงมากกว่าตำแหน่งงานอื่น ๆ เพราะในบางองค์กรหรือบางบริษัทได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น หากนักบัญชีต้องการที่จะอยู่รอดและมีงานทำตลอดไปในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ จะต้องมีทักษะที่แตกต่างจากคนอื่นและมีความเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น โดยนอกเหนือจากความรู้ด้านบัญชีแล้ว การปรับตัวให้กับเทคโนโลยี (ปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์) การคิดเคราะห์ การให้คำแนะนำ และมีความเชี่ยวชาญรอบด้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักบัญชียุคใหม่จะต้องมีและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้ตนเองไม่ตกเทรนด์และสามารถทำอาชีพนักบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวันนี้ JobCute ก็ได้นำทักษะต่าง ๆ ที่นักบัญชีควรมีมาฝากกันนะคะ จะมีอะไรกันบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ

ทักษะที่นักบัญชีควรมี… เพื่อสู้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่

  1. ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็น

นอกจากเราจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขแล้ว การเป็นนักบัญชีที่ดีเรายังจะต้องมีความสามารถในด้านการนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และรู้จักวิธีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บรรลุเป้าหมายที่ได้มีการวางแผนเอาไว้

  1. สามารถให้คำแนะนำได้

นอกจากจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้ว นักบัญชียังจะต้องเพิ่มทักษะการให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบงานด้านบัญชี การบริหารจัดงาน ตลอดจนถึงเรื่องภาษี ฯลฯ

  1. ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

นักบัญชีที่มีความเก่งรอบด้าน ต้องรู้ว่าการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าช่วยในกระบวนการทำงานจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานในส่วนที่ไม่ต้องใช้ทักษะได้ โดยจะต้องรู้จักวิธีการใช้และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อทำให้งานเหล่านั้นได้รับผลการตอบรับที่ดี พร้อมทั้งยังช่วยแบ่งเบางานที่เราจะต้องทำให้น้อยลงไปด้วย

  1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นอกจากความรู้เรื่องการจัดการบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชีแล้ว นักบัญชียังจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ด้านการลงทุน เรื่องกฎหมายภาษีหรือธรุกิจออนไลน์ และการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะทำตำแหน่งงานอะไรก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เกี่ยวกับงานรอบด้าน เพิ่มทักษะในการทำงาน เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตัวเราเองเพราะบริษัท หรือองค์กรนั้นต่างก็ต้องการคนที่มากไปด้วยความสามารถรอบด้านมากกว่าคนที่มีแค่ทักษะเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่