จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีรายได้กว่า 2 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามามากกว่า 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 10% หากเปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ส่งต่อมายังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะตลาดงาน ที่ภาคธุรกิจและโรงแรมมีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดเผยข้อมูลงานในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ประจำเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านไม่นานมานี้ พบว่าความต้องการแรงงานมีจำนวนทั้งหมด 2,309 อัตรา และประเภทงานที่ต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

ส่อง 5 สายงานการท่องเที่ยวที่มาแรงในปี 2019

1. พนักงานขาย

นับว่าเป็นตำแหน่งงานที่เปิดมากที่สุด และในตำแหน่งงานด้านสายนี้ที่เปิดรับมากที่สุดคือ พนักงานขายแพ็คเกจการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อกับลูกค้าเพื่อนำเสนอขายแพ็คเกจทัวร์ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลด โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติของพนักงานขายที่ตลาดต้องการ คือ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและโซเซียลมิเดียได้ เช่น Line, Facebook เป็นต้น และหากสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ได้ ก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ และเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000-35,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)

ส่อง 5 สายงานการท่องเที่ยวที่มาแรงในปี 2019

2. งานล่าม มัคคุเทศก์ จองห้องพัก และพนักงานขายตั๋ว

ตำแหน่งงานในสายงานนี้ที่เปิดรับสมัครมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ (Tour Operation) จะมีหน้าที่จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก เป็นต้น ทั้งนี้ คุณสมบัติที่ต้องการคือ สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป โดยเงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 13,000-25,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สำรองห้องพักและตั๋วโดยสารเครื่องบิน ที่ติดต่อสำรองห้องพัก คีย์ราคาห้องพักและข้อมูลโรงแรมลงในระบบการขายออนไลน์ ตลอดจนตำแหน่งงานที่ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ สามารถใช้โปรแกรมจองตั๋วได้ เช่น Seber, Abacus, Galileo รวมถึงต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ซึ่งเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000-24,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)

ส่อง 5 สายงานการท่องเที่ยวที่มาแรงในปี 2019

3. สายงานอาหารและเครื่องดื่ม

ปัจจุบันมีร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดบริการมากมาย ซึ่งทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่เข้ามาช่วยในธุรกิจด้านนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ พนักงานเสิร์ฟ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ รักการบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นกะ และสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ โดยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาท (ไม่รวม Service Charge) และอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดต้องการคือ พ่อครัว โดยคุณสมบัติที่ต้องการ คือ มีทักษะและความรู้ด้านการทำอาหาร บุคลิกภาพที่ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เงินเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000-15,000 บาท

ส่อง 5 สายงานการท่องเที่ยวที่มาแรงในปี 2019

4. สายงานด้านบัญชี 

ตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุดคือ พนักงานบัญชี โดยคุณสมบัติที่ต้องการคือ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Winspeed, Star ACC, Senior Soft, Express ได้ และที่สำคัญต้องมีความรู้ด้านภาษีอากร กฎหมายแรงงาน โดยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000-15,000 บาท

ส่อง 5 สายงานการท่องเที่ยวที่มาแรงในปี 2019

5. สายงานช่างเทคนิค 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมากที่สุด คือ ช่างไฟฟ้า โดยคุณสมบัติที่ต้องการคือ ต้องมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบ มีใบรับรองผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง และคุณสมบัติที่ต้องการคือ ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานช่าง รู้วิธีการติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น โดยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000 – 15,000 บาท

ทางคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ดังนั้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจึงมีความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นฤดูท่องเที่ยวของไทย ที่มีเทศกาลสงกรานต์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นการท่องเที่ยว การออกแคมเปญการท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ล้วนกระตุ้นความต้องการแรงงานได้เป็นอย่างดี

 

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่