โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจย่อมมีหน้าที่และดูแลในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน การดูแลพนักงานในองค์กรแล้ว สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานจัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กัน โดยที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจและคำนึงถึง ซึ่งสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้าทำงานกันองค์กรนั้นได้ แล้วยังเป็นส่วนในการรักษพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานอีกด้วย และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกับองค์กรอีกด้วย

แต่ละบริษัทต้องมีสวัสดิการที่กฎหมายได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆแก่พนักงานในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการด้านสุขภาพ เวลาส่วนตัว การออม การวางแผนเกษียณ และสวัสดิการด้านอื่นๆอีก

สวัสดิการด้านสุขภาพ และทันตกรรม

การมีสวัสดิการด้านสุขภาพ และทันตกรรมนั้น ถือว่าเป็นประกันสุขภาพที่สามารถช่วยให้พนักงานเข้ารับการรักษาอย่างมีมาตราฐาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก ซึ่งแผนประกันสุขภาพที่ดีควรครอบคลุมทั้งในเรื่องของสุขภาพ ตลอดจนเรื่องของอุบัติเหตุ ทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี และอาจจะรวมไปถึงเรื่องครอบครัวของพนักงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการเห็นว่า การซื้อแผนประกันสุขภาพให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่หนักเกินไปหรือเป็นภาระของบริษัท ก็สามารถเสนอให้พนักงานจ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด โดยจำนวนของพนักงานทั้งหมดในองค์กรสามารถเป็นตัวช่วยในการต่อรองค่าเบี้ยประกันได้

สวัสดิการด้านวันลางาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักจะไม่ชอบให้พนักงานในองค์กรลางานบ่อย หรือต้องการให้พนักงานทำงานให้คุ้มค่าแก่เงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่คนเราทุกคนย่อมธุระส่วนตัว หรือต้องการเวลาพักผ่อนหลังจากทุ่มเทไปกับงานอย่างหนักหน่วง เพื่อเติมพลังให้กับชีวิต ดังนั้น  เรื่องสวัสดิการด้านวันหยุดโดยยังสามารถรับเงินเดือนได้ จัดว่าเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้าทำงานกับองค์กรได้เช่นกัน ตามกฎหมายแรงงานแล้ว พนักงานคนใดที่ทำงานครบ 1 ปี จะได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วัน และยังสามารถรับค่าจ้างได้ในช่วงที่หยุดงานไป ทั้งนี้ บริษัทสามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ได้ เช่น อาจมีการจ่ายชดเชยเป็นเงินแทน กรณีที่ไม่สามารถลางานได้ หรือสามารถเพิ่มเป็นวันลาหยุดประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรจะพิจารณาตามความเหมาะสม

สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์

ปัจจุบันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับแผนบำนาญแก่พนักงานรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องช่วยเหลือด้านการเงินให้กับพนักงาน โดยการจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีบริษัทมีส่วนสมทบทุนในอัตราที่เหมาะสม เพื่อช่วยในเรื่องการออมของพนักงาน และช่วงวางแผนในวัยเกษียณให้กับพนักงาน โดยบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่พนักงานสามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเมื่อยามที่พนักงานต้องการใช้ในยามจำเป็น

นอกจากสวัสดิการข้างต้นแล้ว ยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกที่บริษัทสามารถพิจารณาให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับเนื้องาน พนักงาน หรือขนาดองค์กร เป็นต้น

  • รถประจำตำแหน่ง ค่าเดินทาง และค่าน้ำมัน
  • เงินกู้สวัสดิการที่พักอาศัย
  • การจัดการสถานเลี้ยงบุตรของพนักงาน
  • สวัสดิการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน
  • หอพัก หรือ รถ รับ – ส่ง
  • สิทธิพิเศษในโอกาสต่างๆ

การมอบสวัสดิการดีๆแก่พนักงาน เป็นสิ่งที่แสดงถึงความใส่ใจต่อพนักงาน ทำให้พนักงานมีความสุขทั้งทางกายและมีความสบายในยามทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้พนักงานเกิดความรักและพึงพอใจต่อองค์กรได้เช่นกัน พนักงานที่มีความสุขในการทำงานย่อมสร้างผลงานดีๆให้กับองค์กร และผลประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียว ดังนั้นสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องให้ความสำคัญด้วย

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่