หลายคนที่ทำงานในองค์กรหรือบริษัทที่มีชาวต่างชาติทำงานร่วมกัน มักได้ยินจนชินหูกับคำว่า Job Transfers คืออะไรและมีความสำคัญกับสายงานอาชีพมากแค่ไหน อันดับแรกเลย JobCute จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคำว่าว่า Job Transfers กันค่ะ ไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

Job Transfers คือ การเปลี่ยนตำแหน่งงานจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่งที่มีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมนั่นเอง และบางบริษัทก็เรียกการสับเปลี่ยนตำแหน่งงานนี้ว่า “Job Transfers and Rotation” ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หลายคนเมื่อได้ยินคำนี้ มักจะตีความเข้าใจผิดและคิดในใจว่า เป็นวิธีที่บริษัทบีบพนักงานให้ลาออก และคิดว่าก็ยังดีกว่าที่ถูกไล่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การสับเปลี่ยนตำแหน่งงาน ส่งผลบวกให้กับเราได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้น โดยการหมุนเวียนไปทำงานในตำแหน่งอื่นบ้างและตำแหน่งของตนเองสลับกันไป ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เรามีทักษะและความรู้ที่กว้างขึ้น

Job Transfers เส้นทางสู่การพัฒนาสายอาชีพ

การเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน จึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเส้นทางในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้เติบโตขึ้นได้ สังเกตเห็นได้ว่าผู้บริหารระดับสูงหลายคน กว่าจะถึงจุดนั้นได้ เรียกได้ว่าผ่านการเปลี่ยนตำแหน่งงานมาก่อนและเรียนรู้งานในทุก ๆ ตำแหน่งในบริษัทเลยก็ว่าได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวการันตีว่าตัวเองรู้งานและทำงานเป็นขนาดไหน เพื่อให้พนักงานในบริษัทมีความเข้าใจว่าหัวหน้าของตนเคยผ่านประสบการณ์การทำงานเหล่านั้นมาก่อน ดังนั้น การเปลี่ยนตำแหน่งในองค์กรมีข้อดีมากมาย จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยค่ะ

Job Transfers เส้นทางสู่การพัฒนาสายอาชีพ

1. โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน การเปลี่ยนตำแหน่งงานเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า พนักงานที่โดนเปลี่ยนตำแหน่งงานมักคิดและระแวงต่าง ๆ นานา รวมถึงรู้สึกกลัวว่าตนเองไม่สามารถทำงานใหม่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากเราคิดไปในแง่บวกแล้ว จะเข้าใจเลยว่าการเปลี่ยนตำแหน่ง ถือว่าเป็นบันไดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองและสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายอีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งงานเพื่อให้พัฒนาในหน้าที่การงานนั้น ต้องเปลี่ยนตำแหน่งงานที่มีขอบเขตหน้าที่การทำงานไม่ต่างจากงานเดิมมากจนเกินไป เพราะหากเปลี่ยนตำแหน่งที่ไม่เหมือนจากเดิมแล้ว อาจจะส่งผลให้การทำงานขาดประสิทธิภาพขึ้นมาได้ แต่หากต้องเปลี่ยนตำแหน่งงานจริง ๆ แล้ว เราควรเริ่มจากตัวเองก่อน โดยการขจัดความกลัวให้หมดออกไป และเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนลงมือทำงานให้สุดความสามารถและเต็มที่ไปกับสายงานใหม่ รับรองเลยว่า คุณต้องสนุกไปกับการเรียนรู้ตำแหน่งงานใหม่อย่างแน่นอนเลยค่ะ

Job Transfers เส้นทางสู่การพัฒนาสายอาชีพ

2. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นและทำงานได้หลากหลาย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ทำให้พนักงานในองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดในการทำงานหลาย ๆ ด้าน ซึ่งวิสัยทัศน์แบบนี้จะทำให้หน้าที่การงานในอนาคตมั่นคงและเติบโตในสายอาชีพที่ควรจะเป็น ตลอดจนสามารถคิด วิเคราะห์ และหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาที่ได้พบเจอ นอกจากนี้ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ยังสามารถทำให้เราได้ศึกษาวิธีการทำงานของทีมอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเองหรือทีมงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเราต้องมองข้ามความอคติในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานออกไป และให้คิดเสมอว่า เป็นความก้าวหน้าและความท้าทายในการทำงาน เพื่อให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Job Transfers เส้นทางสู่การพัฒนาสายอาชีพ

3. ลดความเบื่อหน่ายในการทำงาน การทำงานในตำแหน่งเดิมในระยะเวลาหลายปี อาจจะทำให้พนักงานบางส่วนเกิดความเบื่อหน่ายในสายงานได้ โดยเฉพาะงานประเภท Routine ที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซาก ๆ เดิม ๆ เช่น ทำรีพอร์ต หรือคีย์ข้อมูล เป็นต้น แม้ว่างานที่ออกมานั้น มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วก็ตาม แต่ก็สามารถส่งผลให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายได้ ดังนั้น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีประโยชน์ตรงที่ทำให้พนักงานไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงาน รวมถึงยังได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมออีกด้วย

Job Transfers เส้นทางสู่การพัฒนาสายอาชีพ

4. เลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งงาน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เพราะสามารถทำให้พนักงานเลื่อนขั้นตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารได้ หลังจากที่ได้ลองงานในหลากหลายตำแหน่ง และสามารถทำให้เข้าใจในเนื้องานของพนักงาน จนทำให้เข้าใจพนักงานมากยิ่งขึ้น และสามารถตัดปัญหาความขัดแย้งกับพนักงานออกจากกันได้ เมื่อเราเข้าใจในสิ่งนี้แล้ว เราสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดีในอนาคตได้อีกด้วย

ดังนั้น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับพนักงานในบริษัท โดยที่เราต้องเปลี่ยนความคิดในแง่ลบ เปลี่ยนเป็นทัศนคติที่ดีและเปิดใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กร ตลอดจนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานให้ดี เพื่อพัฒนาตัวเองสู่เส้นทางพัฒนาสายอาชีพที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่