ประเทศไทย จัดว่าเป็นจุดศูนย์กลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุนทั้งชาวไทย และต่างชาติที่มีความต้องการผลิต ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย และเกิดมีความต้องการแรงงานด้านการผลิตมากขึ้น หากคุณกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับวิชาชีพ นั่นหมายความว่า คุณได้มาถูกทางแล้ว เพราะงานสายอาชีพ คือ โอกาสและมักได้เปรียบของคนทำงานสายอาชีพด้านการผลิตที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

1.โอกาสตกงานน้อย ด้วยคุณภาพฝีมือแรงงานด้านการผลิตของคนไทยเป็นที่ยอมรับสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้เกิดความต้องการแรงงานมากยิ่งขึ้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่า ในเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2560 มียอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการและมีการขยายโรงงานจำนวน 5,060 โรงงาน

2. ฝีมือดียิ่งเจริญก้าวหน้า คนที่ทำงานด้านสายอาชีพ ต้องการมีการฝึกทักษะฝีมืออยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะเติบโตในด้านหน้าที่การงาน จากนั้นสามารถสอบมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กับหน่วยงานที่เปิดสอบ เพื่อนำใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนั้นๆ ไปเพิ่มโอกาสในการทำงาน ไมว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งในบริษัทเดิม หรือใช้ในการสมัครงานในบริษัทอื่นๆ เป็นต้น ในประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งได้ระบุอย่างชัดเจน ว่าหากต้องการร่วมงานแล้ว ต้องผ่านการสอบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับไหนขึ้น ซึ่งคุณวุฒิต่างๆนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กับเงินเดือน และค่าจ้างที่จะได้รับอีกด้วย

3. มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการผลิตที่หลากหลาย สืบเนื่องด้วยจำนวนนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาเปิดโรงงานในประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสได้เห็นกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงานของแต่ละประเทศอีกด้วย เช่น หากทำงานกับโรงงานที่เป็นของชาวญี่ปุ่น การทำงานจะเน้นในเรื่องของระเบียบขั้นตอน การแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย และให้ความสำคัญของเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก แต่หากคุณทำงานกับโรงงานของนายจ้างชาวยุโรป คุณจะมีความอิสระในการทำงานมากกว่า เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้มากกว่ากรอบที่ได้วางไว้

4. มีโอกาสแข่งขันงานฝีมือแรงงานกับชาวต่างชาติ หากคุณทำงานกับบริษัทหรือโรงงานที่เป็นของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่น หรือ ยุโรปก็ตาม คุณมีโอกาสที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ในการแสดงผลงานให้กับเพื่อนร่วมงาน ที่ประจำสำนักงานหรือสาขาในประเทศอื่นๆ จนเข้าตานายจ้างรายใหญ่ จนโอกาสได้ไปทำงานให้กับบริษัทแม่ของโรงงานที่คุณทำได้ เช่น หากคุณทำงานให้กับโรงงานรถยนต์ เอ (นามบริษัทสมมติ) ที่มีนายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีการจัดแคมเปญ นำช่างซ่อมรถยนต์ของแต่ละประเทศมาแข่งขัน เพื่อหาช่างซ่อมฝีมืออาชีพ เพื่อไปดูงานสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี คุณมีโอกาสได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ และได้เรียนรู้ระบบโรงงานที่เป็นต้นกำเนิดรถยนต์ที่คุณทำงานอยู่ จากนั้นคุณสามารถนำประยุกต์ใช้กับงานที่คุณทำ หรือสามารถต่อยอดในการหางานใหม่ที่สูงขึ้นในอนาคตได้

5. สามารถเก็บเงินได้มาก การทำงานในโรงงาน หรืออุตสาหกรรมการผลิตนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะทำงานเป็นกะ และไม่มีวันหยุดที่แน่นอนอย่างสายอาชีพอื่น เรียกได้ว่า จะกิน อยู่แต่ในโรงงาน นอกจากนี้ โรงงานบางแห่งยังมีการบริการอาหาร และเครื่องดื่มฟรี อีกทั้งยังรวมถึงเสื้อผ้า การแต่งกาย ชุดยุนิฟอร์มต่างๆที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้ และโดยส่วนใหญ่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีห้างสรรพสินค้าให้คุณได้เดินเล่นหลังเลิกงาน จึงทำให้คนที่ทำงานในสายนี้แทบจะไม่มีเวลาหรือโอกาสได้ใช้เงินเลย จึงสามารถเก็บเงินได้มากกว่าคนทำงานในสายงานอื่น

บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาสการเรียนรู้ และเติบโตในสายอาชีพการผลิต ที่คุณสามารถต่อยอดไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารระดับสูงของสายงานนั้นๆ ได้อีกด้วย

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่