เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่าคนในแต่ละยุคสมัยย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก และในแต่ละยุคสมัยนั้นมีลักษณะนิสัย รวมถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันอีกด้วย วันนี้ทางเว็บไซต์ Jobcute มีบทความดีๆนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนทั้ง 4 ยุค และวิธีการทลายกำแพงความเข้าใจต่างเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

อันดับแรกเลย เราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคนละในแต่ยุคสมัยกันก่อนว่ามียุคหรือเจเนอเรชั่นอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

ทลายช่องว่างความเข้าใจต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น

เจนบี หรือ Baby Boomer Generation คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 หรือยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และในปัจจุบันคนในยุคนี้มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ลักษณะนิสัยเป็นคนจริงจัง เคร่งครัดเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเจ้าคนนายคน และทุ่มเทกับการทำงาน มีความอดทนสูง ประหยัดอดออม และมักจะเป็นพวก “อนุรักษนิยม”

เจน เอ็กซ์ หรือ Generation X คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522 คนเหล่านี้เกิดในยุคที่มีความมั่งคั่ง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย โตมากับกับพัฒนาของวิดีโอเกมส์  คอมพิวเตอร์ และเป็นยุคต้องควบคุมการให้กำเนิดของประชากร เนื่องจากค่านิยมของยุค เจนบี ส่งผลให้มีเด็กมากเกินไป ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร ซึ่งในปัจจุบันคนยุคนี้มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป มีลักษณะนิสัยที่เด่นชัด คือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ มีแนวคิดความสมดุลของครอบครัวและเรื่องงาน จะทำงานตามหน้าที่ ไม่ทุ่มเทกับงานมากเกินไปและไม่ทุ่มเททำงานเพียงลำพัง เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความสร้างสรรค์ เป็นต้น

เจน วาย หรือ Generation Y คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 จะเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเป็นสากลมากขึ้น รักความสะดวกสบาย และเกิดในยุคของเศรษฐกิจกำลังเติบโตและเฟื่องฟู ลักษณะของคนในเจนนี้ ต้องการความชัดเจนในการทำงาน คาดหวังเงินเดือนที่สูง ไม่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆ นอกจากนี้ คนในยุคนี้มีความต้องการความสมดุลของชีวิต มีความคิดเป็นของตัวเอง และทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ

เจนแซด หรือ Generation Z คือคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 เกิดจากพ่อแม่รุ่นใหม่อย่าง เจน เอ็กซ์ และ เจน วาย เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายรอบด้าน ใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล มีการติดต่อสื่อสารไร้สาย ซึ่งเจนแซด เป็นรุ่นแรกที่พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ทำให้เด็กในวัยนี้ได้รับการดูแลจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของเด็กเอง

คนเจนแซด จะมีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้น จึงเปิดกว้างในเรื่องของความแตกต่าง สามารถปรับทัศนคติได้ ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา และปรพเพณีต่างๆ อย่างไรก็ตาม คนในยุคนี้มสักจะมีความอดทนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับยุคอื่นๆ ต้องการเหตุผลและคำอธิบายที่มากขึ้น สำหรับการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ ไม่ชอบการเรียนเชิงการบรรยาย แต่จะชอบข้อมูลแนวกราฟ รูปภาพ สถิติชัดเจน จะเน้นข้อมูลที่สั้นแต่เข้าใจง่ายๆตามแบบฉบับโลกออนไลน์

ทลายช่องว่างความเข้าใจต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น

วิธีการทลายกำแพงความเข้าใจต่างของคนแต่ละ Gen เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

  1. เข้าใจถึงความต่าง ต้องยอมรับคนในละยุคสมัยถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ หรือทัศนคติต่างๆต่อชีวิต เป็นต้น
  2. ชื่นชมในข้อดี เราทุกคนในแต่ละยุคสมัยต้องชื่นชมกันละกันในเรื่องที่ดีต่างๆ
  3. บริหารจัดการความต่าง เปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงคนแต่ละยุคสมัยที่เราต้องทำงานด้วย
ทลายช่องว่างความเข้าใจต่างของคน 4 เจเนอเรชั่น

วิธีการทำงานกับคนต่าง Gen ให้มีความสุข

  • ทำงานกับเจนบี (Baby Boom) หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานกับกลุ่ม คุณจำเป็นต้องให้ความนับถือ เคารพ รับฟัง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของเจนบีแล้ว ต้องปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเก่งมากขนาดไหนก็ตาม
  • ทำงานกับเจนเอ็กซ์ (Gen-X) หากทำงานกับคนยุคนี้ ต้องพูดให้กระชับ ไม่อ้อมค้อม เพราะคนในยุคนี้ชอบความตรงไปตรงมา และสามารถใช้อีเมลกลับคนกลุ่มนี้ คนในกลุ่มนี้ไม่ชอบการบงการ สามารถให้นโยบายกว้างๆ และเปิดโอกาสให้ได้แก้ปัญหาเองจะดีที่สุด ส่วนคนเจนบีควรลดความคาดหวังต่อ เจนเอ็กซ์ ในการทำงานอย่างหนักโดยไม่มีวันหยุด เพราะคนในวัยนี้ต้องการชีวิตที่สมดุล ไม่ชอบกับการอยู่กับที่
  • ทำงานกับเจนวาย คนในยุคนี้ชอบเป็นคนสำคัญ เพิ่มความรับผิดชอบ ชอบคำชม และต้องเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขา ให้พวกเขาเป็นหนึ่งในทีม ชอบแสดงออก และทุกความรู้สึก ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานมีผลต่อพวกเขามาก
  • ทำงานกับเจนแซด (Gen-Z) ต้องให้เกียรติแก่พวกเขาก่อนเสมอในฐานะที่พวกเขาฉลาดกว่า เพราะเตอบโตมาในยุคของเทคโนโลยี หรือยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คนในยุคนี้ชอบการใช้ชีวิตกับการทำงานที่สมดุล ไม่ชอบทำงานที่น่าเบื่อ นอกจากนี้ ต้องใช้ระบบการฝึกงานที่ได้มาตราฐาน และใช้เทคโนโลยีที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย และดึงดูดคนในยุคนี้ให้เข้ามาทำงาน

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่