การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจ SMEs ในองค์กรขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นด้านขนาดขององค์กร ความรับผิดชอบ และการสรรหาทรัพยากรด้านบุคคล ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ ทำให้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในขณะที่เป้าหมายของ HRM ยังคงเหมือนเดิม ส่วนวิธีการอาจแตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจขนาดเล็กอาจใช้เพียงบุคคลเดียวในการจัดการทรัพยากรบุคคล ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องใช้เป็นแผนกหรือทีมงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น พนักงานเพียงคนเดียวสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องเงินเดือน การสรรหาบุคคล จนถึงการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจขนาดเล็กจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและทรัพยากร HRM ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพนักงานที่ต้องใช้เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลา ลดความเครียด และป้องกันสภาวะหมดไฟในที่ทำงาน วันนี้ Jobcute มีวิธีที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจ SMEs ขนาดย่อมให้อยู่กับองค์กรไปนานๆได้อย่างไร เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

การบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจ SMEs

1. การใช้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดการแรงงาน

การคัดเลือกจดหมายสมัครงานในแต่ละครั้งหนึ่งจะใช้กระดาษจำนวนมาก แต่ปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ผู้ให้บริการระบบ HRM หลายๆที่ให้บริการที่จะช่วยจัดการและคัดเลือกจดหมายสมัครงาน เช่น Professional Employer Organizations ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลามากขึ้น และสามารถทำให้คุณทำงานที่สำคัญกว่า เช่น การจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

การบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจ SMEs

2. เสนอสวัสดิการและค่าตอบแทนที่มากกว่า 

บ่อยครั้งที่ธุรกิจ SMEs ขนาดย่อมไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ในเรื่องของเงินเดือน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างจุดสนใจให้แก่ตลาดแรงงานได้ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณจะไม่หลุดออกไปจากกลุ่ม เช่น สวัสดิการประกันสุขภาพ สามารถเลือกเวลาเข้างาน และการให้สิทธิวันลาพักร้อนที่มากกว่า ที่ทำให้เกิดความแตกต่างเป็นอย่างมากและสามารถดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสมัครงานได้

การบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจ SMEs

3. พัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร 

อีกหนึ่งสวัสดิการที่ต้องมี คือ อนาคตของพนักงานที่องค์กรต้องบริหารจัดการให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กรและมีโอกาสเติบโตในสายงาน ซึ่งหัวหน้างานสามารถช่วยและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาและฝึกฝน เพื่อช่วยสนับสนุนในการเติบโตในสายอาชีพต่อไป นอกจากนี้ หัวหน้างานควรให้คำปรึกษาและแนะนำในการเดินทางในสายอาชีพของพนักงานไปพร้อมๆกับองค์กรต่อไปในอนาคต

การบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจ SMEs

4. สร้างทรัพยากรคนและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

พนักงานส่วนใหญ่ ล้วนใช้เวลาส่วนมากในการทำงาน ซึ่งมีงานวิจัยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระบุว่า พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการเรื่องคน จะสามารถสร้างแรงงานคนให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้ทั้งความคิด ความพยายาม แรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นในการทำงาน นอกจากนั้น พนักงานที่มีคุณรับฟังเรื่องราวและความกังวลต่างๆของเขามีแนวโน้มที่จะทำงานบริษัทคุณนานกว่าเดิม คุณสามารถรักษาพนักงานที่เก่งและมีความสามารถให้อยู่กับผูกพันกับองค์กรให้นานยิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้

วิธีการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาต่างๆ
  • แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หากในสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่สามารถเกิดความขัดแย้งได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิด รูปแบบการทำงานที่แตกต่าง เป็นต้น ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวบุคคล ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนและหากลุ่มคนที่เป็นกลางเข้ามาแก้ไข
  • ความพึงพอใจของพนักงาน พนักงานที่เป็นระดับผู้บริหารอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาใส่ใจมากเท่าไหร่ เพราะพนักงานในระดับนี้มักจะวุ่นวายในเรื่องอื่นๆมากกว่า ดังนั้น การมี Feedback จากการ HRM ในการรับรู้สิ่งที่พนักงานในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปคิดหรืออยากจะบอกถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานในระยะยาวอีกด้วย
  • การทำตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ HRM ควรหมั่นติดตามกฎหมายแรงงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อช่วยป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

พนักงาน คือทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นการลงทุนด้านบุคคลสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาสายอาชีพงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การติดตามบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างการให้ความรู้ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ดีเยี่ยมและมีความสามารถในการทำงานให้บริษัทและปรับปรุงการให้บริการและสินค้าแก่ลูกค้า ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง

 

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่