4 ทักษะที่นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ต้องมี

อย่างที่รู้กันนะคะว่าโลกของเราในปัจจุบันนั้นได้เติบโตและเคลื่อนที่ไปไวมากพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีและข้อมูลมากมายซึ่งบริษัทต่าง ๆ ต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีและข้อมูลมากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ จึงทำให้เกิดเป็นเทรนด์อาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจในด้านต่าง ๆ

ในบทความนี้ JobCute ก็ได้นำอาชีพที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ ที่จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านไอทีมาฝาก นั่นก็คืออาชีพ นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่ออาชีพนี้มาก่อน ไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้จะต้องทำงานแบบไหนอย่างไร เรามาติดตามพร้อม ๆ กันนะคะ

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร?

เราต้องมาทำความรู้จักกับ นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง เรามารู้จักกับคำว่า ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ดีกว่าค่ะ

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ ภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ (computational linguistics) เป็นสหวิทยาการว่าด้วยการสร้างแบบจำลองเชิงตรรกะของภาษาธรรมชาติจากมุมมองในเชิงคำนวณ แบบจำลองนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสาขาใดสาขาหนึ่งของภาษาศาสตร์ นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นอาบชีพในแขนงหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language) แต่ในระยหลัง ๆ ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า ภาษาด้านคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการแยกนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ออกมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพและเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก โดยคนที่จะสามารถทำอาชีพนี้ได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนทางด้านภาษาศาสตร์มาโดยเฉพาะ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะถูกแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

  1. ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคิดวิเคราะห์ (computer aided corpus linguistics)
  2. การออกแบบโปรแกรมแจกแจงประโยค (parser) ให้รองรับภาษาธรรมชาติ
  3. การออกแบบตัวกำกับ (tagger) เช่น ตัวกำกับชนิดคำ ฯลฯ
  4. การนิยามตรรกศาสตร์แบบพิเศษ เช่น ตรรกศาสตร์ทรัพยากร เพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing หรือ NLP) ฯลฯ
  5. การวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่างภาษาฟอร์มอลกับภาษาธรรมชาติในสภาวะปกติ

นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สำหรับนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) เป็นอาชีพที่ต้องนำทฤษฎีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือจะเรียกอีกอย่างแบบง่าย ๆ ว่า เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจภาษาของมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่ในการแปล วิเคราะห์ ภาษาต่าง ๆ แทนมนุษย์ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามาทำงานด้านนี้จะต้องมีทักษะสำคัญที่ควรรู้เอาไว้ ดังต่อไปนี้

  1. ทักษะทางด้านภาษาศาสตร์

เป็นการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาและทำหน้าที่ทางด้านภาษาต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ เพราะข้อมูลทางภาษามีความซับซ้อนและพิเศษในตัวของมัน จึงต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) ให้ความหมายออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานเราจะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้เราสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการลงไปได้เลย ซึ่งระบบสามารถทำความเข้าใจคำถามของเราได้และจะส่งคำตอบกลับให้เราในทันที

  1. การเขียนโปรแกรม

สำหรับทักษะด้านนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเจ้าใจได้ว่ามนุษย์ต้องการอะไร เช่น การทำให้หุ่นยนต์นักสนทนา (Chatbot) สามารถตอบคำถามเราได้ โดนที่เข้าใจได้ว่านี่คือคำถามชนิดไหน และรู้ว่าจะต้องไปหาข้อมูลมาจากที่ไหน หรือสิ่งที่ต้องการเป็นประโยคคำสั่งหรือไม่ โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์นักสนทนาสามารถรับคำสั่งจากมนุษย์ได้และทำหน้าที่แทน อาทิเช่น การเปิดไฟ ปรับแอร์ เปิดตู้เย็น เป็นต้น

  1. ทักษะทางด้านสถิติ

เป็นงานที่ต้องการอาศัยพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาข้อมูลทางภาษาศาสตร์จำนวนมาก เช่น สถิติการใช้คำและประโยคเพื่อวิเคราะห์ความเป็นธรรมชาติในการใช้งานและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การใช้ความน่าจะเป็นในการแก้ไขคำกำกวม ซึ่งทักษะเชิงคณิตศาสตร์และสถิติจะช่วยทำให้เข้าใจถึงกลไกของภาษาหรือเข้าใจธรรมชาติของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

  1. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

สำหรับทักษะสุดท้ายนี้จะต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา เพื่อนำมาพัฒนาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาในลักษณะต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น การพัฒนาเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) อาจจะวิเคราะห์ว่าความหมายที่ต้องแสดงผลออกมานั้นจะเป็นรูปแบบไหน ต้องใช้โมเดลอะไรในการแสดงวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ น้อง ๆ คนไหนที่มีพื้นฐานด้านดังกล่าวที่แอดมินกล่าวมาก็หมั่นฝึกฝนให้มาก เพราะตำแหน่งงานเหล่านี้จะทำให้เราเติบโตและมั่นคงพร้อมทั้งมีเงินเดือนสูงอีกด้วยนะคะ

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่