“ผู้ดูแลคนชรา” อาชีพใหม่รายได้ 5 หมื่นในแดนปลาดิบ

ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มีหลากหลายอาชีพให้เราได้เลือกทำ เลือกประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพอยู่ที่ว่าใครจะเรียนจบอะไรมา หรือมีความถนัดในด้านไหนบ้างสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะมีวุฒิการศึกษาสูงแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่เลือกงานแอดมิน รับรองได้เลยนะคะว่าไม่มีวันตกงานค่ะ เพราะปัจจุบันนั้นได้มีหลาย ๆ อาชีพผุดใหม่ขึ้นมามากมายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก อย่างวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่ทางเวปไซต์ JobCute อยากจะมาแนะนำก็คือ “อาชีพผู้ดูแลคนชรา” อาชีพนี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแดนปลาดิบ หรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้เร่งฝึกอบรมบุคลากรหรือผู้ที่ให้ความสนใจในอาชีพดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เร่งฝึกอบรม “ผู้ดูแลคนชรา” เพื่อส่งไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะตอนนี้แดนปลาดิบได้มีการแก้กฎหมายและอนุญาตให้ต่างชาติทำงานด้านดูแลผู้สูงอายุได้ และจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้ โดยจะต้องมีการฝึกอบรม 420 ชั่วโมง และเข้าฝึกงานอีก 1 เดือน บวกกับมีการฝึกภาษาเพิ่มเติมอีกด้วย หลังจากนั้นก็จะพร้อมส่งออกไปทำงานจริง ๆ ได้ทันทีอัตรารายได้สูงมากถึง 5 หมื่นบาทต่อเดือนกันเลยนะคะ

“ผู้ดูแลคนชรา” อาชีพใหม่รายได้ 5 หมื่นในแดนปลาดิบ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้มีการเปิดเผยว่า จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ได้มีการคาดการณ์ว่า ในช่วงระหว่างปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร เป็นต้น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากและส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ จึงทำให้วุฒิสภาญี่ปุ่นผ่านร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมการอพยพ อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานเป็นผู้ดูแลคนป่วยหรือคนชรา นับว่าป็นโอกาสดีอีกช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมการไปทำงานในต่างประเทศให้แก่แรงงานไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านกระบวนการของกรมการจัดหางาน และได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพในด้านต่างๆ โดยสำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

นายธีรพลกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 420 ชั่วโมง ฝึกงานในสถานประกอบกิจการอีก 1 เดือน การฝึกอบรมครอบคลุมความรู้พื้นฐานและความรู้ความสามารถหลัก รวมไปถึงภาษา วัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะได้งานทำทันที ซึ่งการมีทักษะฝีมือประกอบกับอัธยาศัยดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีจิตใจดีงานรักบริการของแรงงานไทยจึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น

“ผู้ดูแลคนชรา” อาชีพใหม่รายได้ 5 หมื่นในแดนปลาดิบ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้มีการหารือร่วมกัน 4 ฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมกับโรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ และสหกรณ์ Hatonoie จากญี่ปุ่น ซึ่งสหกรณ์เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดูแลการรับผู้ผ่านการฝึกไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยดูแลตั้งแต่ต้นทาง กล่าวคือ ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ และเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นจะมีการอบรมทางด้านภาษา วัฒนธรรมเพิ่มเติมอีก 1 เดือน โดยสหกรณ์ดูแลค่าใช้จ่ายให้ และเมื่อสู่การทำงานดูแลผู้สูงอายุที่เนิร์สซิงโฮม ณ จังหวัดซิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น จะได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละประมาณ 50,000 บาท”

นายธีรพลกล่าวว่า ปลายปี 2560 เมื่อข้อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว สหกรณ์ Hatonoie ซึ่งมีสมาชิก 300 แห่ง แจ้งว่าเบื้องต้นมีความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 80 คน ทั้งนี้ ก่อนเดินทางนอกจากการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรแล้วจะต้องอบรมภาษาญี่ปุ่นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ญี่ปุ่นกำหนดด้วย และทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เนิร์สซิงโฮมที่จะส่งคนไปทำงานด้วย เพื่อเป็นการวัดระดับฝีมือและความสามารถ พร้อมกับสนับสนุนให้โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาลที่มีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ เข้าร่วมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานี้กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาแรงงานไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่