หลายคนที่กำลังมองหาบริษัทมหาชนเพื่อที่จะสมัครงาน อาจจะนึกไม่ออกว่าบริษัทมหาชนมีบริษัทอะไรบ้าง และในแต่ละบริษัทที่มีการเปิดรับสมัครงานนั้นเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทใด ดังนั้น วันนี้ Jobcute ได้รวบรวมบริษัทมหาชน พร้อมทั้งตัวอย่างรายชื่อบริษัทมหาชนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยค่ะ

บริษัทมหาชนคืออะไร และน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน
1. บริษัทมหาชนกลุ่มพลังงาน

เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาทางด้านมลพิษ เป็นต้น

  • บริษัทมหาชนกลุ่มพลังงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีพีซีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), บริษัท บี กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชนคืออะไร และน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน
2. บริษัทมหาชนกลุ่มสถาบันการเงิน และประกันภัย

สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ดำเนินในรูแบบของธนาคารพาณิชย์ โดยประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อต้องทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อแก่ประชาชน ให้บริการซื้อขายตั๋วแลกเงิน หรือซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ และอีกประเภทหนึ่งคือ บริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ สถาบันนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ และประชาชนไม่เห็นผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการนำเงินไปลงทุน ทำให้หลายบริษัทล้มเหลวและในที่สุดขาดความมั่นคงให้กับผู้ประกันภัย

  • บริษัทมหาชนกลุ่มสถาบันการเงินและประกันภัย ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย), ธนาคารไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารยูโอบี, ชับบ์สามัคคีประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เทเวศประกันภัย, ไทยประกันภัย. เมืองไทยประกันภัย, และสินมั่นคงประกันภัย เป็นต้น
บริษัทมหาชนคืออะไร และน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน
3. บริษัทมหาชนกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร คมนาคม

บริษัทมหาชนกลุ่มนี้ เป็นบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบไอที ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต

  • บริษัทมหาชนกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม ในส่วนของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า ตลอดจนการบริหารการจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น

  • ตัวอย่างบริษัทมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซันทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน),  บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

กลุ่มบริษัทมหาชนที่กล่าวไปข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีบริษัทมหาชนอีกมากมายหลายกลุ่มธุรกิจที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงานและพร้อมจะช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

 

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่